Kabinet-Lubbers III (1989-1994)

7 november 1989 - 22 augustus 1994

Vergroot afbeelding
Beeld: ©ANP
Minister-president Lubbers, koningin Beatrix en vice-premier Kok voor paleis Huis ten Bosch voor de groepsfoto van het nieuwe kabinet-Lubbers lll.

Ministers

 • Minister-president, minister van Algemene Zaken
  en sinds 27 mei 1994 tevens minister voor
  Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
  drs. R.F.M. Lubbers (CDA)
 • Vice-minister-president en minister van Financiën
  W. Kok (PvdA)
 • Minister van Buitenlandse Zaken
  mr. H. van den Broek (CDA), afgetreden 2 jan. 1993
  mr. P.H. Kooijmans (CDA), 2 jan. 1993
 • Minister van Justitie en minister voor
  Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
  mr. E.M.H. Hirsch Ballin (CDA), afgetreden 27 mei 1994
 • Minister van Justitie
  mr. A. Kosto (PvdA), 27 mei 1994
 • Minister van Binnenlandse Zaken
  mw. drs. C.I. Dales (PvdA), overleden 10 jan. 1994
  mr. E.M.H. Hirsch Ballin (CDA), 10 jan. - 18 jan. 1994
  drs. E. van Thijn (PvdA), 18 jan. - 27 mei 1994
  mw. D.IJ.W. de Graaff-Nauta (CDA), 27 mei 1994
 • Minister van Onderwijs en Wetenschappen
  dr. ir. J.M.M. Ritzen (PvdA)
 • Minister van Defensie
  A.L. ter Beek (PvdA)
 • Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  J.G.M. Alders (PvdA)
 • Minister van Verkeer en Waterstaat
  mw. J.R.H. Maij-Weggen (CDA), afgetreden 16 juli 1994
  dr. J.E. Andriessen (CDA), 16 juli 1994
 • Minister van Economische Zaken
  dr. J.E. Andriessen (CDA)
 • Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
  ir. G.J.M. Braks (CDA), afgetreden 19 sep. 1990
  dr. B de Vries (CDA), 19 - 28 sep. 1990
  drs. P. Bukman (CDA), 28 sep. 1990
 • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  dr. B. de Vries (CDA)
 • Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
  mw. drs. H. d'Ancona (PvdA), afgetreden 16 juli 1994
  dr. ir. J.J.M. Ritzen (PvdA), 16 juli 1994
 • Minister voor Ontwikkelingssamenwerking
  drs. J.P. Pronk (PvdA)

Staatssecretarissen

 • Buitenlandse Zaken
  P. Dankert (PvdA), afgetreden 16 juli 1994
 • Justitie
  mr. A. Kosto (PvdA), afgetreden 27 mei 1994
 • Binnenlandse Zaken
  mw. D.IJ.W. de Graaff-Nauta (CDA), afgetreden 27 mei 1994
 • Onderwijs en Wetenschappen
  drs. J. Wallage (PvdA), afgetreden 7 juni 1993
  dr. R.J. in t Veld (PvdA), 9-18 juni 1993
  dr. M.J. Cohen (PvdA), 2 juli 1993
 • Financiën
  drs. M.J. J. van Amelsvoort (CDA)
 • Defensie
  mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst (CDA), afgetreden 1 juni 1993
  A.B.M. Frinking (CDA), 1 juni 1993
 • Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  drs. E. Heerma (CDA)
 • Economische Zaken
  drs. P. Bukman (CDA), afgetreden 28 september 1990
  mw. mr. Y.C.M.Th. van Rooy (CDA), 28 september 1990
 • Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
  drs. J.D. Gabor (CDA), 28 september 1990
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  mw. E. ter Veld (PvdA), afgetreden 4 juni 1993
  drs. J. Wallage (PvdA), 7 juni 1993
 • Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
  drs. H.J. Simons (PvdA), afgetreden 26 februari 1994

Kabinetsformatie

 • Vervroegde Tweede Kamerverkiezingen: 6 september 1989
 • Beëdiging kabinet: 7 november 1989
 • Totale duur formatie: 62 dagen

Informateurs

 • drs. J. de Koning (CDA), 6 dagen
 • drs. R.F.M. Lubbers (CDA), 45 dagen

Formateur

 • drs. R.F.M. Lubbers (CDA), 12 dagen

Reden ontslagaanvraag

Einde van de parlementaire periode.