Kabinet-Rutte-Asscher (2012-2017)

Het kabinet-Rutte-Asscher regeerde van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©ANP / Phil Nijhuis
Bordesfoto van het kabinet-Rutte-Asscher, dat zojuist beëdigd is door de Koningin.

Ministers

 • Minister-president, minister van Algemene Zaken
  Drs. M. Rutte (VVD)
 • Viceminister-president, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Mr. dr. L.F. Asscher (PvdA)
 • Minister van Buitenlandse Zaken
  Drs. F.C.G.M. Timmermans (PvdA), afgetreden 17 oktober 2014 
  Drs. A.G. Koenders (PvdA), aangetreden 17 oktober 2014
 • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  Drs. E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Dr. R.H.A. Plasterk (PvdA)
 • Minister voor Wonen en Rijksdienst
  Drs. S.A. Blok (VVD), afgetreden 27 januari 2017
 • Minister van Economische Zaken
  H.G.J. Kamp (VVD)
 • Minister van Veiligheid en Justitie
  Mr. I.W. Opstelten (VVD), afgetreden 9 maart 2015
  Mr. G.A. van der Steur, aangetreden 20 maart 2015, afgetreden 27 janauri 2017
  Drs. S.A. Blok, aangetreden 27 januari 2017
 • Minister van Financiën
  Ir. J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA)
 • Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  Dr. M. Bussemaker (PvdA)
 • Minister van Defensie
  J.A. Hennis-Plasschaert (VVD), afgetreden 2 oktober 2017
  Mr. dr. K.H.D.M. Dijkhoff (VVD), aangetreden 3 oktober 2017
 • Minister van Infrastructuur en Milieu
  Drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (VVD)
 • Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Drs. E.I. Schippers (VVD)

Staatssecretarissen

 • Staatssecretaris van Economische Zaken
  C. Verdaas (PvdA), afgetreden 6 december 2012
  S.A.M. Dijksma (PvdA), aangetreden 18 december 2012, afgetreden 3 november 2015
  M. H. P. van Dam (PvdA), aangetreden 3 november 2015, afgetreden 1 september 2017
 • Staatssecretaris van Financiën
  Mr. drs. F.H.H. Weekers (VVD), afgetreden 30 januari 2014
  Ir. E.D. Wiebes (VVD) aangetreden 4 februari 2014
 • Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  Drs. S. Dekker (VVD)
 • Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
  Mr. F. Teeven (VVD), afgetreden 9 maart 2015
  Mr. dr. K.H.D.M. Dijkhoff (VVD), aangetreden 20 maart 2015, afgetreden 3 oktober 2017
 • Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
  W.J. Mansveld (PvdA), afgetreden 28 oktober 2015
  S.A.M. Dijksma (PvdA), aangetreden 3 november 2015
 • Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Drs. J. Klijnsma (PvdA)
 • Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Drs. M.J. van Rijn (PvdA)

Kabinetsformatie

Tweede Kamerverkiezingen: 12 september 2012
Beëdiging kabinet: 5 november 2012 
Duur formatie: 54 dagen

Informateurs

 • H.G.J. Kamp
 • Drs. W.J. Bos

Formateur

 • Drs. M. Rutte

Documenten kabinet-Rutte-Asscher

Op 29 oktober 2012 bereikten de Tweede Kamerfracties van VVD en PvdA het regeerakkoord, dat als motto heeft 'Bruggen slaan'. Het regeerakkoord is de leidraad voor het beleid van het kabinet-Rutte-Asscher.

In het debat over de Regeringsverklaring is het kabinet door de aangenomen motie van de leden Zijlstra en Samsom gevraagd af te zien van de invoering van de inkomensafhankelijke zorgpremie. De motie vraagt de gewenste verkleining tussen hoge en lage inkomens te bewerkstelligen. Dat kan door de algemene heffingskorting en arbeidskorting van lage en middeninkomens te verhogen en vervolgens inkomensafhankelijk af te bouwen. Dit heeft gevolgen voor maatregelen uit het regeerakkoord.

Ontslag

Het kabinet bood op 14 maart 2017 ontslag aan in verband met de te houden periodieke Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017.