Kabinet-Rutte III (2017-2021)

Op 26 oktober 2017 was de beëdiging van het kabinet-Rutte III. Op 15 januari 2021 bood minister-president Rutte aan de Koning het ontslag aan van alle ministers en staatssecretarissen. 

Bordesfoto kabinet Ruitte-III.
Beeld: Valerie Kuypers
Bordesfoto van het kabinet-Rutte III.

Ministers

 • Minister-president, minister van Algemene Zaken
  Drs. M. (Mark) Rutte (VVD)
 • Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, viceminister-president
  H. M. (Hugo) de Jonge (CDA)
 • Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, viceminister-president
  Drs. K.H. (Kajsa) Ollongren (D66)
 • Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, viceminister-president
  Drs. C.J. (Carola) Schouten (ChristenUnie)
 • Minister van Buitenlandse Zaken
  Drs. Th.J.A.M. (Tom) de Bruijn (D66), waarnemend minister sinds 17 september 2021
  S.A.M. (Sigrid) Kaag (D66), aangetreden 25 mei 2021, afgetreden 17 september 2021
  Drs. S.A. (Stef) Blok (VVD), aangetreden 7 maart 2018, vervangen 25 mei 2021
  Drs. H. (Halbe) Zijlstra (VVD), afgetreden 13 februari 2018
 • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  Drs. Th.J.A.M. (Tom) de Bruijn (D66), aangetreden 10 augustus 2021
  S.A.M. (Sigrid) Kaag (D66), vervangen 10 augustus 2021
 • Minister van Justitie en Veiligheid
  Prof. mr. F.B.J. (Ferdinand) Grapperhaus (CDA)
 • Minister voor Rechtsbescherming
  Drs. S. (Sander) Dekker (VVD)
 • Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  Mr. drs. I.K. (Ingrid) van Engelshoven (D66)
 • Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
  Drs. A. (Arie) Slob (ChristenUnie)
 • Minister van Financiën
  Mr. W.B. (Wopke) Hoekstra (CDA)
 • Minister van Defensie
  Drs. A.Th.B. (Ank) Bijleveld (CDA)
 • Minister van Infrastructuur en Waterstaat
  Drs. B. (Barbara) Visser (VVD), aangetreden 31 augustus 2021
  Drs. C. (Cora) van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD), afgetreden 31 augustus 2021
 • Minister van Economische Zaken en Klimaat
  Drs. S.A. (Stef) Blok (VVD), aangetreden 25 mei 2021
  B. (Bas) van ’t Wout (VVD), aangetreden 20 januari 2021, vervangen 25 mei 2021
  Ir. E.D. (Eric) Wiebes (VVD), afgetreden 15 januari 2021
 • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Drs. W. (Wouter) Koolmees (D66)
 • Minister voor Medische Zorg
  Drs. T. (Tamara) van Ark (VVD), aangetreden 9 juli 2020, afgetreden 3 september 2021
  Drs. M.J. van Rijn (PvdA), aangetreden 23 maart 2020, afgetreden 9 juli 2020
  Mr. drs. B.J. (Bruno) Bruins (VVD), afgetreden 19 maart 2020

Staatssecretarissen

 • Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
  Mr. A. (Ankie) Broekers-Knol, aangetreden 11 juni 2019
  M.G.J. (Mark) Harbers (VVD), afgetreden 21 mei 2019
 • Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  R.W. (Raymond) Knops (CDA)
 • Staatssecretaris van Financiën
  Dr. J.A. (Hans) Vijlbrief (D66), aangetreden 29 januari 2020
  Drs. A.C (Alexandra) van Huffelen, aangetreden 29 januari 2020
  Drs. M. (Menno) Snel (D66), afgetreden 18 december 2019
 • Staatssecretaris van Defensie
  Drs. B. (Barbara) Visser (VVD), afgetreden 31 augustus 2021
 • Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
  Drs. S.P.R.A. (Steven) van Weyenberg (D66), aangetreden 10 augustus 2021
  Drs. S. (Stientje) van Veldhoven-van der Meer (D66), afgetreden 19 juli 2021
 • Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
  D. (Dilan) Yeşilgöz-Zegerius (VVD), aangetreden 25 mei 2021
  Mr. drs. M.C. (Mona) Keijzer (CDA)
 • Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Drs. A.D. (Dennis) Wiersma (VVD), aangetreden 10 augustus 2021
  B. (Bas) van 't Wout (VVD), aangetreden 9 juli 2020, afgetreden 20 januari 2021
  Drs. T. (Tamara) van Ark (VVD), afgetreden 9 juli 2020
 • Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Drs. P. (Paul) Blokhuis (ChristenUnie)

Kabinetsformatie

Tweede Kamerverkiezingen: 15 maart 2017
Beëdiging kabinet: 26 oktober 2017
Duur formatie: 225 dagen

Informateurs

 • Drs. Edith Schippers
 • Mr. Herman Tjeenk Willink
 • drs. Gerrit Zalm

Formateur

 • drs. M. Rutte