Kabinet-Rutte III

Op 26 oktober vond de beëdiging plaats van het kabinet-Rutte III.

Bordesfoto kabinet Ruitte-III.

Bordesfoto van het kabinet-Rutte III.

Ministers

 • Minister-president, minister van Algemene Zaken
  Drs. M. (Mark) Rutte (VVD)
 • Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, viceminister-president
  H. M. (Hugo) de Jonge (CDA)
 • Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, viceminister-president
  Drs. K.H. (Kajsa) Ollongren (D66)
 • Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, viceminister-president
  Drs. C.J. (Carola) Schouten (ChristenUnie)

 • Minister van Buitenlandse Zaken
  Drs. H. (Halbe) Zijlstra (VVD), afgetreden 13 februari 2018
  Drs. S.A. (Stef) Blok (VVD), aangetreden 7 maart 2018

 • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  S.A.M. (Sigrid) Kaag (D66)

 • Minister van Justitie en Veiligheid
  Prof. mr. F.B.J. (Ferdinand) Grapperhaus (CDA)

 • Minister voor Rechtsbescherming
  Drs. S. (Sander) Dekker (VVD)

 • Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  Mr. drs. I.K. (Ingrid) van Engelshoven D66)

 • Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
  drs. A. (Arie) Slob (ChristenUnie)

 • Minister van Financiën
  Mr. W.B. (Wopke) Hoekstra (CDA)

 • Minister van Defensie
  Drs. A.Th.B. (Ank) Bijleveld (CDA)

 • Minister van Infrastructuur en Waterstaat
  drs. C. (Cora) van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)

 • Minister van Economische Zaken en Klimaat
  Ir. E.D. (Eric) Wiebes (VVD)

 • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  drs. W. (Wouter) Koolmees (D66)

 • Minister voor Medische Zorg
  Mr. drs. B.J. (Bruno) Bruins (VVD)

Staatssecretarissen

 • Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
  M.G.J. (Mark) Harbers (VVD)
 • Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  R.W. (Raymond) Knops (CDA)
 • Staatssecretaris van Financiën
  Drs. M. (Menno) Snel (D66)
 • Staatssecretaris van Defensie
  Drs. B. (Barbara) Visser (VVD)
 • Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
  Drs. S. (Stientje) van Veldhoven-van der Meer (D66)
 • Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
  Mr. drs. M.C. (Mona) Keijzer (CDA)
 • Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Drs. T. (Tamara) van Ark (VVD)
 • Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Drs. P. (Paul) Blokhuis (ChristenUnie)

Kabinetsformatie

Tweede Kamerverkiezingen: 15 maart 2017
Beëdiging kabinet: 26 oktober 2017
Duur formatie: 225 dagen

Informateurs

 • Drs. Edith Schippers
 • Mr. Herman Tjeenk Willink
 • drs. Gerrit Zalm

Formateur

 •     drs. M. Rutte