Kabinet-Rutte IV (2022-2024)

Op 10 januari 2022 was de beëdiging van het kabinet-Rutte IV. Op 7 juli 2023 bood minister-president Rutte aan de Koning het ontslag aan van alle ministers en staatssecretarissen. 

Vergroot afbeelding Bordesfoto kabinet-Rutte IV
Beeld: ©RVD / Valerie Kuypers
Bordesfoto van het kabinet-Rutte IV.

Ministers

 • Minister-president, minister van Algemene Zaken
  Drs. M. (Mark) Rutte (VVD)
 • Minister voor Klimaat en Energie
  R.A.A. (Rob) Jetten MSc (D66). Ook viceminister-president (sinds 12 januari 2024)
 • Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
  Drs. C.J. (Carola) Schouten (ChristenUnie). Ook viceminister-president
 • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Ir. C.E.G. (Karien) van Gennip (CDA). Ook viceminister-president (sinds 5 september 2023)
 • Minister van Buitenlandse Zaken
  Mr. drs. H.G.J. (Hanke) Bruins Slot (CDA), sinds 5 september 2023
  Mr. drs. E.N.A.J. (Liesje) Schreinemacher (VVD), 1 september 2023 - 5 september 2023
  Mr. W.B. (Wopke) Hoekstra (CDA). Ook viceminister-president, 10 januari 2022 - 1 september 2023
 • Minister van Justitie en Veiligheid
  D. (Dilan) Yeşilgöz-Zegerius (VVD)
 • Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  H. M. (Hugo) de Jonge (CDA), sinds 5 september 2023
  Mr. drs. H.G.J. (Hanke) Bruins Slot (CDA), 10 januari 2022 - 5 september 2023
 • Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  Dr. R.H. (Robbert) Dijkgraaf (D66)
 • Minister van Financiën
  Drs. S.P.R.A. (Steven) van Weyenberg (D66), sinds 12 januari 2024
  R.A.A. (Rob) Jetten MSc (D66), 8 januari 2024 - 12 januari 2024
  S.A.M. (Sigrid) Kaag (D66). Ook viceminister-president, 10 januari 2022 - 8 januari 2024
 • Minister van Defensie
  Drs. K.H. (Kajsa) Ollongren (D66)
 • Minister van Infrastructuur en Waterstaat
  M.G.J. (Mark) Harbers (VVD)
 • Minister van Economische Zaken en Klimaat
  Mr. drs. M.A.M. (Micky) Adriaansens (VVD)
 • Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  P. (Piet) Adema (ChristenUnie), sinds 3 oktober 2022
  Drs. C.J. (Carola) Schouten (ChristenUnie), 6 september - 3 oktober 2022
  H. (Henk) Staghouwer (ChristenUnie), 10 januari 2022 - 6 september 2022
 • Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  C. (Conny) Helder (VVD), sinds 10 januari 2024
  Dr. E. J. (Ernst) Kuipers (D66), 10 januari 2022 - 10 januari 2024
 • Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
  H. M. (Hugo) de Jonge (CDA), 10 januari 2022 - 5 september 2023
 • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  Mr. drs. E.N.A.J. (Liesje) Schreinemacher (VVD), sinds 15 april 2024
  Mr. G.E.W. (Geoffrey) van Leeuwen (VVD), 4 december 2023 - 15 april 2024
  Mr. drs. E.N.A.J. (Liesje) Schreinemacher (VVD), 5 september 2023 - 4 december 2023
 • Minister voor Rechtsbescherming
  F.M. (Franc) Weerwind (D66)
 • Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
  M. (Mariëlle) Paul (VVD), sinds 21 juli 2023
  Dr. R.H. (Robbert) Dijkgraaf (D66), 23 juni 2023 - 21 juli 2023
  Drs. A.D. (Dennis) Wiersma (VVD), 10 januari 2022 - 23 juni 2023
 • Minister voor Natuur en Stikstof
  C. (Christianne) van der Wal-Zeggelink (VVD)
 • Minister voor Langdurige Zorg en Sport
  C. (Conny) Helder (VVD), 10 januari 2022 - 10 januari 2024
 • Minister voor Medische Zorg
  Mw. P.A. (Pia) Dijkstra, sinds 2 februari 2024

Staatssecretarissen

 • Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering
  Drs. A.C. (Alexandra) van Huffelen (D66)
 • Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
  E. (Eric) van der Burg (VVD), tijdelijk afwezig van 30 oktober 2023 - 23 november 2023
  Mr. drs. C.A. (Christophe) van der Maat (VVD), 30 oktober 2023 - 23 november 2023
 • Staatssecretaris Cultuur en Media
  F. (Fleur) Gräper-van Koolwijk (D66), sinds 12 januari 2024
  Drs. S.P.R.A. (Steven) van Weyenberg (D66), 6 december 2023 - 12 januari 2024
  Dr. G. (Gunay) Uslu (D66), 10 januari 2022 - 30 november 2023
 • Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst
  Mr. M.L.A. (Marnix) van Rij (CDA)
 • Staatssecretaris Toeslagen en Douane
  A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • Staatssecretaris van Defensie
  Mr. drs. C.A. (Christophe) van der Maat (VVD), tijdelijk afwezig van 30 oktober 2023 - 23 november 2023
 • Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
  Drs. V.L.W.A. (Vivianne) Heijnen (CDA), tijdelijk afwezig vanaf 25 mei 2024
 • Staatssecretaris Mijnbouw
  Dr. J.A. (Hans) Vijlbrief (D66)
 • Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  M. (Maarten) van Ooijen MSc (ChristenUnie)

Kabinetsformatie

Tweede Kamerverkiezingen: 17 maart 2021
Beëdiging kabinet: 10 januari 2022
Duur formatie: 299 dagen

Informateurs

 • Mr. Herman Tjeenk Willink
 • Drs. Mariëtte Hamer
 • Johan Remkes
 • Drs. Wouter Koolmees

Formateur

 • Drs. Mark Rutte