Kabinet-Van Agt I (1977-1981)

19 december 1977 - 11 september 1981

Vergroot afbeelding
Beeld: Nationaal Archief
Bordesfoto van het kabinet-Van Agt I op de trappen van paleis Soestdijk.

Ministers

 • Minister-president, minister van Algemene Zaken
  mr. A.A.M. van Agt (CDA)
 • Vice-minister-president en minister van Binnenlandse Zaken
  H. Wiegel (VVD)
 • Minister van Buitenlandse Zaken
  dr. C.A. van der Klaauw (VVD)
 • Minister van Justitie
  mr. J. de Ruiter (CDA)
 • Minister van Onderwijs en Wetenschappen
  dr. A. Pais (VVD)
 • Minister van Financiën
  mr. F.H.J.J. Andriessen (CDA), afgetreden 22 feb. 1980
  drs. G.M.V. van Aardenne (VVD), 22 feb.-4 mrt.1980
 • Minister van Financiën, tevens minister voor Nederlands-Antilliaanse Zaken
  mr. A.P.J.M.M. van der Stee (VVD), 4 mrt. 1980
 • Minister van Defensie
  dr. R.J.H. Kruisinga (CDA), afgetreden 5 mrt. 1978
  drs. J. de Koning (CDA), 5-8 mrt. 1978
  mr. W. Scholten (CDA), 8 mrt. 1978 - 25 aug. 1980
  drs. P.B.R. de Geus (CDA), 25 aug. 1980
 • Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
  jhr. drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland (CDA), afgetreden 1 sep. 1981
  ir. D.S. Tuijnman (VVD), 1 sep. 1981
 • Minister van Verkeer en Waterstaat
  ir. D.S. Tuijnman (VVD)
 • Minister van Economische Zaken
  drs. G.M.V. Van Aardenne (VVD)
 • Minister van Landbouw en Visserij en minister voor Nederlands-Antilliaanse Zaken
  mr. A.P.J.M.M. van der Stee (CDA), afgetreden 4 mrt. 1980
 • Minister van Landbouw en Visserij
  ir. G.J.M. Braks (CDA), 4 mrt. 1980
 • Minister van Sociale Zaken
  dr. W. Albeda (CDA)
 • Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
  mw. M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen (CDA)
 • Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
  dr. L. Ginjaar (VVD)
 • Minister voor Ontwikkelingssamenwerking
  drs. J. de Koning (CDA)
 • Minister voor Wetenschapsbeleid
  drs. M.W.J.M. Peijnenburg (CDA), overleden 1 apr. 1979
  dr. L. Ginjaar (VVD), 3 apr.-4 mei 1979
  dr. ir. A.A.Th.M. van Trier (CDA), 4 mei 1979

Staatssecretarissen

 • Buitenlandse Zaken
  drs. D.F. van der Mei (CDA), 28 dec. 1977
 • Justitie
  mw. mr. E.A. Haars (CDA), 28 dec. 1977
 • Binnenlandse Zaken
  mr. H.E. Koning (VVD), 28 dec. 1977
 • Onderwijs en Wetenschappen
  drs. K. de Jong Ozn (CDA), 3 jan. 1978
  A.J. Hermes (CDA), 9 jan. 1978 - 9 sep. 1981.
 • Financiën
  mr. A. Nooteboom (CDA), 28 dec. 1977-22 feb. 1980
  drs. M.J.J. van Amelsvoort (CDA), 16 april 1980-9 sep. 1981
 • Defensie
  C.L.J. van Lent (CDA), 28 dec. 1977
  dr. W..F. van Eekelen (VVD), 20 jan. 1978
 • Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
  mr. G.Ph. Brokx (CDA), 28 dec. 1977
 • Verkeer en Waterstaat
  mw. drs. N. Smit-Kroes (VVD), 28 dec. 1977
 • Economische Zaken
  Th.M. Hazekamp (CDA), 28 dec. 1977
  mr. K.H. Beyen (VVD), 9 jan. 1978
 • Sociale Zaken
  L. de Graaf (CDA), 28 dec. 1977 - 9 sep. 1981
 • Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
  mw. J.G. Kraaijeveld-Wouters (CDA), 28 dec. 1977-9 sep. 1981
  G.C. Wallis de Vries (VVD), 3 jan 1978
 • Volksgezondheid en Milieuhygiëne
  mw. mr. E. Veder-Smit (VVD), 3 jan. 1978

Kabinetsformatie

 • Tweede Kamerverkiezingen: 25 mei 1977
 • Beëdiging kabinet: 19 december 1977
 • Duur formatie: 208 dagen

Formateur

 • drs. J.M. den Uyl (PvdA), 45 dagen

Informateur

 • dr. W. Albeda (ARP/CDA), 7 dagen

Formateur

 • drs. J.M. den Uyl (PvdA), 30 dagen

Informateurs

 • dr. G.H. Veringa ( KVP/CDA), 7 dagen
 • drs. J.M. den Uyl (PvdA) en dr. G.H. Veringa (KVP/CDA), 35 dagen
 • mr. P.J. Verdam ( ARP/CDA) en mr. M. Vrolijk (PvdA), 15 dagen

Formateur

 • drs. J.M. den Uyl (PvdA), 10 dagen

Informateur

 • mr. W.C.L. van der Grinten (KVP/CDA), 29 dagen

Formateur

 • mr. A.A.M. van Agt ( KVP/CDA), 12 dagen

Reden ontslagaanvraag

Einde van de parlementaire periode.