Kabinet-Van Agt II (1981-1982)

11 september 1981 - 29 mei 1982

Vergroot afbeelding
Beeld: Nationaal Archief
Eerste ministerraadvergadering van het nieuwe kabinet-Van Agt II.

Ministers

 • Minister-president, minister van Algemene Zaken
  mr. A.A.M. van Agt (CDA)
 • Vice-minister-president en minister van Sociale Zaken en  Werkgelegenheid en minister voor Nederlands-Antilliaanse Zaken
  drs. J.M. den Uyl (PvdA)
 • Vice-minister-president en minister van Economische Zaken
  dr. J.C. Terlouw (D66)
 • Minister van Buitenlandse Zaken
  mr. M. van der Stoel (PvdA)
 • Minister van Justitie
  mr. J. de Ruiter (CDA)
 • Minister van Binnenlandse Zaken
  drs. E. van Thijn (PvdA)
 • Minister van Onderwijs en Wetenschappen
  dr. J.A. van Kemenade (PvdA)Minister van Financiën
  mr. A.P.J.M.M. van der Stee (CDA)
 • Minister van Defensie
  mr. H.A.F.M.O. van Mierlo (D66)
 • Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
  drs. M.P.A. van Dam (PvdA)
 • Minister van Verkeer en Waterstaat
  mr. H.J. Zeevalking (D66)
 • Minister van Landbouw en Visserij
  drs. J. de Koning (CDA)
 • Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
  A.A. van der Louw (PvdA)
 • Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
  mw. M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen (CDA)
 • Minister voor Ontwikkelingssamenwerking
  drs. C.P. van Dijk (CDA)

Staatssecretarissen

 • Buitenlandse Zaken
  mr. H. van den Broek (CDA)
 • Binnenlandse Zaken
  mw. S.J. Stuiveling (PvdA)
  drs. G. van Leijenhorst (CDA)
 • Justitie
  mr. M. Scheltema (D66)
 • Onderwijs en Wetenschappen
  drs. W.J. Deetman (CDA)
  A.J. Hermes (CDA)
 • Financiën
  J.C. Kombrink (PvdA)
 • Defensie
  mr. A. Stemerdink (PvdA)
  J. van Houwelingen (CDA), 14 sep. 1981
 • Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
  mw. S. Langedijk-de Jong (PvdA)
 • Verkeer en Waterstaat
  J.C.Th. van der Doef (PvdA)
 • Economische Zaken
  ir. W. Dik (D66)
  P.H. van Zeil (CDA)
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  mw. drs. H. d'Ancona (PvdA)
  mw. drs. C.I. Dales (PvdA)
 • Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
  H.A. de Boer (CDA)
 • Volksgezondheid en Milieuhygiëne
  mw. mr. J.J. Lambers-Hacquebard (D66)

Kabinetsformatie

 • Tweede Kamerverkiezingen: 26 mei 1981
 • Beëdiging kabinet: 11 september 1981
 • Duur formatie: 108 dagen

Informateurs

 • drs. R.F.M. Lubbers (CDA) en drs. J. de Koning (CDA), 42 dagen
 • drs. R.F.M. Lubbers (CDA), drs. J. de Koning (CDA) en drs. E. van Thijn (PvdA), 25 dagen

Formateurs

 • dr. J. Kremers (CDA) en drs. E. van Thijn (PvdA), 16 dagen

Informateur

 • mr. W.F. de Gaay Fortman (CDA), 13 dagen

Formateur

 • mr. A.A.M. van Agt (CDA), 10 dagen

Kabinetscrisis: banenplan-crisis 1981

 • De ministerraad kon het op 16 oktober 1981 tijdens de voorbereiding van de opstelling van de regeringsverklaring niet eens worden over het te voeren sociaal en financieel-economisch beleid voor 1983, waaronder de opstelling van een banenplan, en bood daarop zijn ontslag aan.
 • Ontslagaanvraag kabinet: 16 oktober 1981
 • Ontslagaanvraag geweigerd: 4 november 1981
 • Duur formatie: 19 dagen
 • Informateurs:
  dr. C. de Galan (PvdA) en drs. V. Halberstadt (PvdA), 19 dagen

Reden ontslagaanvraag: kabinetscrisis 1982

De ministers van de PvdA-huize konden zich niet vinden in een besluit van de ministerraad over de hoogte en wijze van invulling van de bezuinigingen voor 1982 en 1983 zoals te omschrijven in de Voorjaarsnota. Het kabinet bood zijn ontslag aan op 13 mei 1982.