Kabinet-Van Agt III (1982)

29 mei 1982 - 4 november 1982

Vergroot afbeelding
Beeld: Nationaal Archief
Koningin Beatrix en het zojuist beëdigde kabinet-Van Agt III op de trappen van Huis ten Bosch.

Ministers

 • Minister-president, minister van Algemene Zaken en minister van Buitenlandse Zaken
  mr. A.A.M. van Agt (CDA)
 • Vice-minister-president en minister van Economische Zaken
  dr. J.C. Terlouw (D66)
 • Minister van Justitie
  mr. J. de Ruiter (CDA)
 • Minister van Binnenlandse Zaken
  mr. M.G. Rood (D66)
 • Minister van Onderwijs en Wetenschappen
  drs. W. J. Deetman (CDA)
 • Minister van Financiën
  mr. A.P.J.M.M. van der Stee (CDA)
 • Minister van Defensie
  mr. H.A.F.M.O. van Mierlo (D66)
 • Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
  drs. E. Nypels (D66)
 • Minister van Verkeer en Waterstaat
  mr. H.J. Zeevalking (D66)
 • Minister van Landbouw en Visserij en minister voor Nederlands-Antilliaanse Zaken
  drs. J. de Koning (CDA)
 • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  L. de Graaf (CDA)
 • Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
  H.A. de Boer (CDA)
 • Minister van Volksgezondheid en Milieuhygine
  mw. M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen (CDA)
 • Minister voor Ontwikkelingssamenwerking
  drs. C.P. Van Dijk (CDA)

Staatssecretarissen

 • Buitenlandse Zaken
  mr. H. van den Broek (CDA)
 • Justitie
  mr. M. Scheltema (D66)
 • Binnenlandse Zaken
  drs. G. van Leijenhorst (CDA)
 • Onderwijs en Wetenschappen
  A.J. Hermes (CDA)
 • Defensie
  J. van Houwelingen (CDA)
 • Economische Zaken
  ir. W. Dik (D66)
  P.H. van Zeil (CDA)
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  P.H. van Zeil (CDA), 12 juni 1982
 • Volksgezondheid en Milieuhygiëne
  mw. mr. J.J. Lambers-Hacquebard (D66)

Kabinetsformatie

 • Ontslagaanvraag vorig kabinet: 13 mei 1982
 • Beëdiging kabinet: 29 mei 1982
 • Duur formatie: 17 dagen

Informateur

 • dr. P.A.J.M. Steenkamp (CDA), 12 dagen

Formateur

 • mr. A.A.M. van Agt (CDA), 5 dagen

Reden ontslagaanvraag

Vervroegde verkiezingen en ontbinding Tweede Kamer.