Kabinet-Zijlstra (1966-1967)

22 november 1966 - 5 april 1967

Vergroot afbeelding
Beeld: Nationaal Archief
Kabinet-Zijlstra.

Ministers

 • Minister-president, minister van Algemene Zaken en minister van Financiën
  dr. J. Zijlstra (ARP)
 • Vice-minister-president en minister van Verkeer en Waterstaat
  dr. J.E. de Quay (KVP)
 • Vice-minister-president en minister van Landbouw en Visserij
  mr. B.W. Biesheuvel (ARP)
 • Minister van Buitenlandse Zaken
  mr. J.M.A.H. Luns (KVP)
 • Minister van Justitie
  mr. A.A.M. Struycken (KVP)
 • Minister van Binnenlandse Zaken
  prof. mr. P.J. Verdam (ARP)
 • Minister van Onderwijs en Wetenschappen
  prof. mr. I.A. Diepenhorst (ARP)
 • Minister van Defensie
  P.J.S. de Jong (KVP)
 • Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
  ir. H.B.J. Witte (KVP)
 • Minister van Economische Zaken
  drs. J.A. Bakker (ARP)
 • Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dr. G.M.J. Veldkamp (KVP)
 • Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
  mw. dr. M.A.M. Klompé (KVP)
 • Minister zonder Portefeuille
  (belast met de hulp aan ontwikkelingslanden)
  mr. Th.H. Bot (KVP)

Staatssecretarissen

 • Buitenlandse Zaken
  mr. L. de Block (KVP)
 • Onderwijs en Wetenschappen
  mr. J.H. Grosheide (ARP)
 • Defensie
  A. van Es (ARP)
  G.H.J.M. Peijnenburg (partijloos)
  H. Schaper (partijloos)
 • Verkeer en Waterstaat
  mr. L. de Block (KVP), 28 nov. 1966
 • Economische Zaken
  drs. L..J.M. van Son (KVP), 28 nov. 1966
 • Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dr. A.J.H. Bartels (KVP)
  dr. J.F.G.M. de Meijer (KVP)

Kabinetsformatie

 • Ontslagaanvraag vorig kabinet: 14 oktober 1966
 • Beëdiging kabinet: 22 november 1966
 • Duur formatie: 38 dagen

Formateur

 • drs. W.K.N. Schmelzer (KVP), 17 dagen

Informateur

 • dr. L.J.M. Beel (KVP), 13 dagen

Formateur

 • dr. J. Zijlstra (ARP), 7 dagen

Reden ontslagaanvraag

Ontbinding van de Tweede Kamer en vervroegde verkiezingen.