Verhouding regering en parlement

De Koning en de ministers vormen samen de regering. Het parlement (de Staten-Generaal) controleert de regering. Ministers leggen in het parlement verantwoording af over hun beleid.

Parlement controleert regering

Het parlement bestaat uit de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Het parlement controleert de regering en is medewetgever. Een wet kan pas ingaan als de Eerste en de Tweede Kamer het wetsontwerp hebben aangenomen.

Ministeriële verantwoordelijkheid

Ministers zijn verantwoording schuldig aan het parlement, zowel gezamenlijk als afzonderlijk. Dit heet ook wel ministeriële verantwoordelijkheid. Ook staatssecretarissen moeten verantwoording afleggen aan het parlement, maar de minister blijft eindverantwoordelijk.

Informatieplicht kabinet aan parlement

Het kabinet moet alle informatie geven waar het parlement om vraagt. Deze informatieplicht staat in de Grondwet.

Ministers hebben vertrouwen nodig van parlement

Het kabinet en de afzonderlijke ministers moeten het vertrouwen hebben van het parlement. Het parlement kan een motie van wantrouwen indienen. Een minister, of het hele kabinet, moet aftreden als de meerderheid van het parlement geen vertrouwen meer heeft.