Centraal Testamentenregister raadplegen

Is er iemand in uw familie overleden? En weet u niet of de overledene een testament heeft? Dan kunt u het Centraal Testamentenregister (CTR) raadplegen. De informatie in het CTR kunt u online opzoeken. Of u doet een schriftelijk verzoek om informatie te bekijken. 

Laatst gecontroleerd op 26 augustus 2021

Informatie in het CTR

In het Centraal Testamentenregister (CTR) kunt u onder andere opzoeken:

  • of de overledene een testament heeft opgemaakt;
  • welke notaris het testament in beheer heeft.

In het CTR staat niet wie de erfgenamen zijn. Ook kunt u niet zien hoe groot de erfenis is. 

Testament overledene online opzoeken

U kunt online opzoeken of een overledene een testament heeft. Dit kan bij testamenten van mensen die

  • na 30 september 1994 zijn overleden;
  • daarnaast in Nederland woonden en zijn overleden. 

Testament overledene schriftelijk opvragen

Kunt u online geen testament opvragen? Dan kunt u ook schriftelijk vragen of een overledene een testament heeft. Hiervoor moet u een kopie meesturen van het uittreksel uit het overlijdensregister. U kunt een schriftelijke aanvraag doen als:

  • de overledene vóór 1 oktober 1994 is overleden;
  • de overledene niet in Nederland woonde. Of als de overledene in het buitenland is overleden; 
  • u een apostille moet meezenden bij de aanvraag;
  • u als bewindvoerder of curator informatie wilt over iemand die nog leeft. 

Wetten en regels

Wet op het centraal testamentenregister

Heeft u gevonden wat u zocht?