Centraal Testamentenregister

Is er iemand in uw familie overleden? En weet u niet of de overledene een testament heeft? Dan kunt u het Centraal Testamentenregister (CTR) raadplegen. In het CTR staat geregistreerd of de overledenene een testament heeft opgemaakt. En welke notaris dit onder zijn beheer heeft. In het register staat niet wie de erfgenamen zijn en hoe groot de erfenis is.

Verzoek Centraal Testamentenregister indienen

U kunt uw aanvraag schriftelijk indienen bij het CTR. Hiervoor kunt u het formulier Verzoek om een inlichting (pdf, 85 kB) gebruiken. U moet met uw aanvraag een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister meesturen. Het raadplegen van het register is gratis.

Wetten en regels