Dwangsom aanvragen bij te late beslissing overheid

Als u een aanvraag of bezwaar heeft ingediend bij de overheid, moet de overheid tijdig een beslissing nemen. Bijvoorbeeld als u een uitkering heeft aangevraagd. Of een bezwaar heeft ingediend tegen een bouwvergunning van uw buurman. Als de overheid niet op tijd beslist, heeft u vaak recht op een dwangsom. Dit is een geldbedrag.

Read this information in English

Beslistermijn voor aanvragen en bezwaren

Een overheidsorganisatie moet binnen een vastgestelde periode een beslissing nemen over uw aanvraag of bezwaar. Deze periode heet de beslistermijn.

Recht op dwangsom

Beslist de overheid niet op tijd? Dan laat u eerst schriftelijk weten dat de beslistermijn is verstreken. Dit heet in gebreke stellen. De overheid heeft dan 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan gaat de dwangsom automatisch lopen.

Bij Woo-verzoek kan rechter dwangsom opleggen

Ook als de overheid te laat beslist op uw  verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo), kunt u soms een dwangsom krijgen. U moet dan eerst de overheid in gebreke stellen. Als de overheid daarna niet binnen 2 weken op uw Woo-verzoek beslist, kunt u een  beroep niet tijdig beslissen instellen bij de rechtbank. De rechter bepaalt dan of de overheidsorganisatie u een dwangsom moet betalen.

Wetten en regels

Algemene wet bestuursrecht

Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen