Geregistreerd partnerschap met een buitenlandse partner beëindigen in Nederland

Wilt u uw geregistreerd partnerschap met een buitenlandse partner beëindigen in Nederland? Afhankelijk van uw situatie moet u dit regelen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand of de rechter.

Laatst gecontroleerd op 28 juni 2022

Read this information in English

Andere regels scheiden van buitenlandse partner in Nederland

In deze tekst vindt u informatie over het beëindigen van een geregistreerd partnerschap met een buitenlandse partner. Bent u getrouwd bent en wilt scheiden van uw buitenlandse partner in Nederland? Dan gelden er andere regels.

Voorwaarden beëindigen geregistreerd partnerschap in Nederland

U kunt in Nederland uw geregistreerd partnerschap met uw buitenlandse partner beëindigen als:

 • u en uw buitenlandse partner beiden in Nederland wonen;
 • u en uw buitenlandse partner beiden buiten Nederland wonen, maar het geregistreerd partnerschap in Nederland is aangegaan.
 • u in Nederland woont, maar uw buitenlandse partner buiten Nederland; Is uw buitenlandse partner niet akkoord met het beëindigen van het geregistreerd partnerschap? Dan moet u wel minimaal 6 maanden in Nederland wonen, voordat u kunt verzoeken om een beëindiging van het geregistreerd partnerschap.
 • uw buitenlandse partner in Nederland woont en u buiten Nederland.

Gezamenlijke of eenzijdige aanvraag beëindiging geregistreerd partnerschap

U en uw partner kunnen het verzoek voor het geregistreerd partnerschap in Nederland gezamenlijk indienen. U of uw partner kan de beëindiging ook eenzijdig aanvragen. Dat betekent dat slechts 1 van de partners een verzoek doet. Er gelden wel regels voor een eenzijdige aanvraag van een scheiding:

 • Heeft de verzoeker de Nederlandse nationaliteit? Dan moet de verzoeker minimaal 6 maanden in Nederland wonen op het moment van de aanvraag.
 • Heeft de verzoeker niet de Nederlandse nationaliteit? Dan moet de verzoeker minimaal 12 maanden in Nederland wonen op het moment van de aanvraag. 

Deze termijnen gelden niet als u een gezamenlijke aanvraag voor een scheiding doet of als uw partner in Nederland woont.

Uw partner heeft al een verzoek tot beëindiging geregistreerd partnerschap gedaan buiten Nederland

Heeft uw partner al een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap aangevraagd buiten Nederland? En heeft uw partner dat gedaan voordat u in Nederland een verzoek heeft ingediend? Dan kunt u de beëindiging van het geregistreerd partnerschap niet meer in Nederland regelen. De Nederlandse rechter moet uw aanvraag dan doorverwijzen naar de rechter buiten Nederland.

Wilt u uw geregistreerd partnerschap van een buitenlandse partner beëindigen? Zoek dan juridische hulp in alle landen die betrokken zijn. Denk aan Nederland, maar ook aan het land van uw buitenlandse partner. Of aan uw eigen land, als u zelf niet uit Nederland komt. Elk land heeft weer andere regels rond het familierecht. De verschillen kunnen groot zijn. 

Verblijfsvergunning na beëindiging geregistreerd partnerschap

Heeft u de Nederlandse nationaliteit niet? En woont u in Nederland met een verblijfsvergunning die u gekregen heeft door uw geregistreerd partnerschap? Dan kan uw verblijfsvergunning vervallen als u uw geregistreerd partnerschap laat beëindigen. Wilt u in Nederland blijven wonen na het beëindigen van uw geregistreerd partnerschap? Vraag dan een nieuwe verblijfsvergunning aan.

U hoeft geen verblijfsvergunning aan te vragen als u de nationaliteit heeft van een land uit de Europese Unie (EU). Of een land uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt.

Wilt u een nieuwe verblijfsvergunning aanvragen? Neem dan contact op met de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND).

Uitspraak van de rechtbank over voorwaarden beëindiging geregistreerd partnerschap

Kunnen u en uw partner het samen niet eens worden over de voorwaarden van de beëindiging van een geregistreerd partnerschap? Dan kan de rechtbank bijvoorbeeld ook uitspraak doen over:

 • afspraken over uw kinderen. Waar zullen de kinderen bijvoorbeeld gaan wonen;
 • hoeveel partner- en kinderalimentatie u of uw partner moeten betalen;
 • hoe uw financiën en schulden verdeeld worden na de scheiding.

Niet alle landen erkennen een beëindiging geregistreerd partnerschap in Nederland

Niet alle landen erkennen een beëindiging van een geregistreerd partnerschap in een ander land.

Sommige landen buiten de EU erkennen bijvoorbeeld alleen een beëindiging van het geregistreerd partnerschap als deze is uitgesproken door een religieuze rechtbank.

Sommige landen erkennen geen huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen koppels van hetzelfde geslacht. Een scheiding zullen ze in dat geval ook niet erkennen.

Opties beëindigen geregistreerd partnerschap met buitenlandse partner

U heeft 2 opties als u uw geregistreerd partnerschap met uw buitenlandse partner in Nederland wilt beëindigen.

 • Optie 1: een gezamenlijke verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand
  U dient een verklaring in bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente om uw geregistreerd partnerschap te beëindigen. Er zijn wel voorwaarden. U en uw buitenlandse partner moeten het eens zijn over het beëindigen van het geregistreerd partnerschap. En er mogen geen minderjarige kinderen zijn. 
 • Optie 2: een verzoek bij de rechter
  Kunt u niet voldoen aan de voorwaarden bij optie 1? Dan kunt u in Nederland een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap aanvragen bij de rechter. U moet verplicht een advocaat inschakelen om het verzoek in te dienen. U en uw partner kunnen een advocaat delen of een eigen advocaat hebben. 

Erkenning buitenlandse beëindiging geregistreerd partnerschap in Nederland

Heeft u buiten Nederland een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap aangevraagd? Dan wordt deze in Nederland erkend als:

 • er sprake was van een eerlijke rechtsgang (fair trial); Beide partners moeten bijvoorbeeld voldoende gehoord zijn.
 • er een uitspraak is van een bevoegde rechter of andere autoriteit.

Geregistreerd partnerschap beëindigen buiten Nederland

Bent u Nederlander of woont u in Nederland? Maar wilt u een geregistreerd partnerschap beëindigen buiten Nederland? Bekijk dan de informatie over scheiden op nederlandwereldwijd.nl. U kunt de informatie over scheiden ook in het Engels vinden via netherlandsworldwide.nl.

Wetten en regels

Burgerlijk Wetboek Boek 1, titel 5A

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Heeft u gevonden wat u zocht?