Scheiden van een buitenlandse partner in Nederland

Wilt u scheiden van een buitenlandse partner in Nederland? Dat kan alleen als u of uw partner in Nederland woont. U kunt een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Hierbij is het inschakelen van een advocaat verplicht.

Laatst gecontroleerd op 28 juni 2022

Read this information in English

Andere regels beëindigen geregistreerd partnerschap met buitenlandse partner in Nederland

In deze tekst staat informatie over het scheiden van een buitenlandse partner in Nederland. Bent u niet getrouwd, maar heeft u een geregistreerd partnerschap met een buitenlandse partner? Voor het beëindigen van een geregistreerd partnerschap met een buitenlandse partner in Nederland gelden er andere regels.

Voorwaarden scheiden van een buitenlandse partner in Nederland

U kunt in Nederland scheiden van uw buitenlandse partner als:

  • u en uw partner beiden in Nederland wonen;
  • u in Nederland woont en uw partner buiten Nederland;
  • uw partner in Nederland woont en u buiten Nederland.

Wonen u en uw buitenlandse partner beiden buiten Nederland? Dan kunt u niet scheiden van uw buitenlandse partner in Nederland. Hebben zowel u als uw partner de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u wel in Nederland scheiden, terwijl u beiden buiten Nederland woont.

Gezamenlijke of eenzijdige aanvraag scheiding

U en uw partner kunnen de scheiding in Nederland gezamenlijk indienen. U of uw partner kan de scheiding ook eenzijdig aanvragen. Dat betekent dat slechts 1 van de partners een verzoek bij de rechter doet. Er gelden wel regels voor een eenzijdige aanvraag van een scheiding:

  • Heeft de verzoeker de Nederlandse nationaliteit? Dan moet de aanvrager minimaal 6 maanden in Nederland wonen op het moment van de aanvraag.
  • Heeft de aanvrager niet de Nederlandse nationaliteit? Dan moet de aanvrager minimaal 12 maanden in Nederland wonen op het moment van de aanvraag. 

Deze termijnen gelden niet als u een gezamenlijke aanvraag voor een scheiding doet of als uw partner in Nederland woont.

Uw partner heeft al een verzoek tot een scheiding gedaan buiten Nederland

Heeft uw partner al een scheiding  aangevraagd buiten Nederland? En heeft uw partner dat gedaan voordat u in Nederland een verzoek heeft ingediend? Dan kunt u de scheiding niet meer in Nederland regelen. De Nederlandse rechter moet uw aanvraag dan doorverwijzen naar de rechter buiten Nederland.

Wilt u scheiden van een buitenlandse partner? Zoek dan juridische hulp in alle landen die betrokken zijn. Denk aan Nederland, maar ook aan het land van uw buitenlandse partner. Of aan uw eigen land, als u zelf niet uit Nederland komt. Elk land heeft weer andere regels rond het familierecht. De verschillen kunnen groot zijn. 

Verblijfsvergunning na uw scheiding

Heeft u de Nederlandse nationaliteit niet? En woont u in Nederland met een verblijfsvergunning die u gekregen heeft door uw huwelijk? Dan kan uw verblijfsvergunning vervallen als u gaat scheiden. Blijft u in Nederland blijven wonen na de scheiding? Vraag dan een nieuwe verblijfsvergunning aan.

Heeft u de nationaliteit van een land uit de Europese Unie (EU)? Dan hoeft u geen verblijfsvergunning aan te vragen. Dit geldt ook als u de nationaliteit van een land uit de Europese Economische Ruimte (EER) heeft.

Wilt u een nieuwe verblijfsvergunning aanvragen? Neem dan contact op met de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND).

Uitspraak van de rechtbank over voorwaarden scheiding

Kunnen u en uw partner het samen niet eens worden over de voorwaarden van de scheiding? Dan kan de rechtbank bijvoorbeeld ook uitspraak doen over:

  • afspraken over uw kinderen. Waar zullen de kinderen bijvoorbeeld gaan wonen;
  • hoeveel partner- en kinderalimentatie u of uw partner moeten betalen;
  • hoe uw financiën en schulden verdeeld worden na de scheiding.

Niet alle landen erkennen een echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap in Nederland

Niet alle landen erkennen een scheiding in een ander land.

Sommige landen buiten de EU erkennen bijvoorbeeld alleen een scheiding als deze is uitgesproken door een religieuze rechtbank.

Sommige landen erkennen geen huwelijk tussen koppels van hetzelfde geslacht. Een scheiding zullen ze in dat geval ook niet erkennen.

Verzoek echtscheiding indienen

U kunt een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Hierbij is het inschakelen van een advocaat verplicht. U kunt zelf een advocaat inhuren. Maar u en uw partner kunnen ook een advocaat delen.

Erkenning buitenlandse scheiding in Nederland

Bent u buiten Nederland gescheiden? Dan zullen de Nederlandse autoriteiten de scheiding erkennen als:

  • er sprake was van een eerlijke rechtsgang (fair play). Beide partners moeten bijvoorbeeld voldoende gehoord zijn.
  • Er een uitspraak is van een bevoegde rechter of andere autoriteit.

Scheiden buiten Nederland

Bent u Nederlander of woont u in Nederland? Maar wilt u scheiden of een geregistreerd partnerschap beëindigen buiten Nederland? Bekijk dan de informatie over scheiden op de website van Nederland Wereldwijd. U kunt op deze website ook informatie in het Engels over scheiden vinden.

Wetten en regels

Burgerlijk Wetboek Boek 1 (ontbinding van het huwelijk)

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Heeft u gevonden wat u zocht?