Geschiktheidsonderzoek zij-instromer onderwijs

Met de juiste vooropleiding en ervaring kunt u als zij-instromer lesgeven in het onderwijs. U bent een zij-instromer als u vanuit een ander beroep leraar wilt worden. Uit een onderzoek moet wel blijken dat u geschikt bent om les te geven. Bent u geschikt? Dan mag u tegelijk lesgeven en scholing volgen.

Eisen zij-instromer

Om als zij-instromer te werken, moet u voldoen aan de eisen voor zij-instromers. Als zij-instromer in het basisonderwijs, moet u bijvoorbeeld minimaal een hbo-opleiding hebben afgerond. Verder moet u een geschiktheidsonderzoek doen. Tijdens dit onderzoek moet u bijvoorbeeld een praktijkopdracht doen. Uit het onderzoek moet blijken:

  • dat u bekwaam bent om direct voor de klas te staan;
  • dat u daarnaast binnen 2 jaar een onderwijsbevoegdheid kunt halen.

Geschiktheidsonderzoek aanvragen

U kunt een geschiktheidsonderzoek aanvragen bij een lerarenopleiding. De school waar u wilt werken, kan deze aanvraag ook voor u doen.
In het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) beoordelen de scholen zelf of u geschikt bent om les te geven.

Wetten en regels