Herziening strafzaak door veroordeelde aanvragen

Bent u veroordeeld in een strafzaak? En is de veroordeling definitief? Dat betekent dat u niet meer in beroep kunt gaan tegen de uitspraak. In sommige gevallen kunt u de rechter vragen uw zaak opnieuw te openen. Een rechter beoordeelt uw zaak dan nog een keer. Dit heet herziening.

Wanneer is herziening mogelijk?

Een herziening van een strafzaak is mogelijk in 1 van de volgende gevallen:

  • Er is nieuw, zeer belastend bewijs. Bijvoorbeeld een deskundigenbewijs. Met dit bewijs was de rechter waarschijnlijk tot een ander oordeel gekomen als dit tijdens het proces bekend was geweest.
  • Er zijn 2 veroordelingen die elkaar tegenspreken. Bijvoorbeeld als er 2 mensen zijn veroordeeld voor hetzelfde misdrijf.
  • Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens vindt dat er een mensenrecht is geschonden.

Herziening strafzaak aanvragen

U dient een herzieningsverzoek in bij de Hoge Raad. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Wetten en regels

Wetboek van Strafvordering (herziening)