In hoger beroep gaan tegen uitspraak bestuursrechter

Bent u bij de rechter in beroep gegaan tegen een beslissing van de overheid? En bent u het vervolgens niet eens met de beslissing van de rechter op uw beroep? Dan kunt u vaak in hoger beroep gaan. In hoger beroep gebeurt de behandeling van uw zaak meestal in een openbare zitting. U ontvangt een uitnodiging voor deze zitting.

In hoger beroep gaan

Als u in hoger beroep wilt gaan, moet u een beroepschrift schrijven. U vindt op de beslissing van de rechter bij welke hogere rechter u in beroep kunt gaan. U heeft zes weken de tijd om in hoger beroep te gaan.

Wetten en regels

Algemene wet bestuursrecht