In beroep gaan tegen beslissing overheid

Bent u het niets eens met een beslissing van de overheid en heeft u daartegen bezwaar gemaakt? Bijvoorbeeld omdat u een subsidie heeft aangevraagd en u krijgt die niet? Dan moet de overheidsinstantie een beslissing nemen over uw bezwaar. Als u het vervolgens niet eens bent met deze beslissing, kunt u in beroep gaan bij de rechter.

Read this information in English

In beroep gaan

U kunt in beroep gaan tegen een overheidsbeslissing via een beroepschrift. Hierin legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. Dat moet u doen binnen 6 weken nadat uw bezwaar is afgewezen. In de meeste gevallen stuurt u uw beroepschrift naar de rechtbank. In een aantal gevallen moet u bij een andere instantie beroep instellen. Meer informatie over het in beroep gaan, vindt u in de brochure Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid.

Wetten en regels

Algemene wet bestuursrecht