Bezwaar maken tegen beslissing van de overheid

Bent u het niet eens met een overheidsbeslissing? Bijvoorbeeld als u een subsidie heeft aangevraagd en uw aanvraag is afgewezen? Dan kunt u hier soms bezwaar tegen maken. U doet dit door een bezwaarschrift in te dienen bij de overheidsorganisatie die de beslissing heeft genomen.

Read this information in English

Voorwaarden bezwaar

U kunt in verschillende situaties bezwaar maken tegen een overheidsbeslissing. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met de beslissing op uw eigen aanvraag. Of over de beslissing op een aanvraag van iemand anders. In de brochure Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid vindt u meer informatie over wanneer u bezwaar kunt maken.

Bezwaar indienen

U kunt uw bezwaarschrift indienen bij de overheidsorganisatie die de beslissing heeft genomen. U moet dit doen binnen 6 weken nadat de beslissing is genomen.

Wetten en regels

Algemene wet bestuursrecht