Bezwaar maken tegen beslissing van de overheid

Bent u het niet eens met een overheidsbeslissing? Bijvoorbeeld als u een subsidie heeft aangevraagd en uw aanvraag is afgewezen? Dan kunt u hier soms bezwaar tegen maken. U doet dit door een bezwaarschrift in te dienen bij de overheidsorganisatie die de beslissing heeft genomen.

Voorwaarden bezwaar

U kunt in verschillende situaties bezwaar maken tegen een overheidsbeslissing. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met de beslissing op uw eigen aanvraag. Of over de beslissing op een aanvraag van iemand anders. Meer informatie over wanneer u bezwaar kunt maken, vindt u in de brochure Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid.

Bezwaar indienen

U kunt uw bezwaarschrift indienen bij de overheidsorganisatie die de beslissing heeft genomen. U moet dit doen binnen 6 weken nadat de beslissing is genomen.

Wetten en regels