Hoe kan ik bezwaar maken tegen een beslissing van de overheid?

U kunt een brief met een bezwaar indienen bij de overheid die de beslissing heeft genomen. U moet uw bezwaar indienen binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.

Bezwaar maken tegen een besluit van de overheid

U kunt in de volgende situaties bezwaar maken:

  • U bent het niet eens met de beslissing op uw eigen aanvraag. Bijvoorbeeld als u een vergunning heeft aangevraagd en de gemeente uw aanvraag heeft afgewezen.
  • U bent het niet eens met een beslissing op een aanvraag van iemand anders. De aanvraag moet ook betrekking hebben op u. Uw buren hebben bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwen gekregen om een uitbouw aan hun huis te maken. U bent tegen die verbouwing omdat deze de zon wegneemt.
  • U heeft nadelige gevolgen van een beslissing van de overheid. Bijvoorbeeld de beslissing uw uitkering te verlagen omdat u onvoldoende naar werk zoekt.

De inhoud van uw bezwaarschrift

Om bezwaar te maken moet u een bezwaar indienen. Dit is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met een beslissing. In de brief moet het volgende staan:

  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • uitleg van het besluit waartegen u bezwaar maakt (sommige organisaties vragen om een kopie van dit besluit);
  • waarom u het niet eens bent met het besluit en dus bezwaar maakt;
  • uw handtekening.

Maak binnen 6 weken bezwaar bij overheid die de beslissing nam

Het bezwaar moet u indienen bij de overheid die de beslissing heeft genomen. En binnen 6 weken nadat de beslissing is genomen. Nadat u een bezwaar heeft ingediend, neemt de overheid dit in behandeling. Informatie over het indienen van een bezwaar vindt u ook in de brochure bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid

Geen bezwaar mogelijk bij besluit over algemene regels

Het is niet mogelijk bezwaar te maken tegen een besluit over algemene regels. Zoals een verbod van de gemeente om op zondag te collecteren. Dit besluit heeft namelijk niet enkel betrekking op u, maar op iedereen die in uw gemeente woont.

Soms administratief beroep in plaats van bezwaar

Soms kunt u geen bezwaar maken tegen een beslissing, maar is er wel een alternatief in de vorm van een administratief beroep. Dit betekent dat u geen bezwaar maakt bij de organisatie die de beslissing nam. U moet uw brief daarentegen indienen bij een andere overheid. Bijvoorbeeld bij een minister als de gemeente heeft besloten uw jachtvergunning in te trekken.

Onderaan uw beslissing staat of u bezwaar of beroep kunt aantekenen en bij wie.

Bezwaar indienen kost niets

Een bezwaar indienen kost niets. U bent ook niet verplicht een advocaat te nemen. U mág natuurlijk wel een advocaat inschakelen. Ook kunt u een getuige of deskundige een verklaring af laten leggen. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Vergoeding voor kosten die u maakt

U kunt de betreffende overheid vragen om een vergoeding van de kosten die u heeft gemaakt. Krijgt u gelijk en wordt de beslissing van de overheid herroepen? Dan moet de overheid een deel van uw kosten betalen. U moet uw verzoek om vergoeding overigens doen voordat er een beslissing is op uw bezwaar.