Verzoek voorlopige voorziening

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een beslissing van een overheidsorganisatie? Of bent u in beroep gegaan? Dan moet u wachten op een beslissing van de overheidsorganisatie of op de uitspraak van de rechter. In sommige gevallen kunt u daar niet op wachten. Bijvoorbeeld bij spoed of bij beslissingen met onherstelbare gevolgen. Bijvoorbeeld bij het verlenen van een vergunning om een boom om te hakken. U kunt dan bij de rechter een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Voorlopige voorziening

Een voorlopige voorziening is een aparte procedure, naast de lopende bezwaar- of beroepsprocedure. U vraagt de rechter om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat het bezwaar of het beroep nog in behandeling is. Bijvoorbeeld uitstel van het kappen van de boom totdat er een beslissing is op uw bezwaar of beroep.

Verzoek voorlopige voorziening indienen

U dient uw verzoek om een voorlopige voorziening in bij de rechtbank of het gerechtshof.

Wetten en regels

Algemene wet bestuursrecht