Voorlopige voorziening aanvragen

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een beslissing van een overheidsorganisatie? Of bent u in beroep gegaan? Dan moet u wachten op een beslissing van de overheidsorganisatie of op de uitspraak van de rechter. In sommige gevallen kunt u daar niet op wachten. Bijvoorbeeld bij spoed of bij beslissingen met onherstelbare gevolgen. Denk aan een vergunning om een boom te kappen. U kunt dan bij de rechter een voorlopige voorziening aanvragen.

Wat is een voorlopige voorziening?

Een voorlopige voorziening is een apart proces, naast uw bezwaar of beroep. U vraagt de rechter om een ‘voorlopige voorziening’. Dit is een speciale maatregel zolang uw bezwaar of beroep nog in behandeling is. Bijvoorbeeld uitstel van het kappen van de boom totdat er een beslissing is op uw bezwaar of beroep.

Verzoek voorziening indienen

U vraagt een voorlopige voorziening aan bij de rechtbank of het gerechtshof.

Wetten en regels

Algemene wet bestuursrecht, titel 8.3 (voorlopige voorziening)