Rechtstreeks beroep instellen tegen beslissing overheid

Bent u het niet eens met een overheidsbeslissing? Bijvoorbeeld als u een subsidie heeft aangevraagd en de overheid wijst uw aanvraag af. Dan kunt u hier bezwaar tegen maken bij de overheidsinstantie die de beslissing heeft genomen. In sommige gevallen kunt u de bezwaarschriftprocedure overslaan en meteen in beroep gaan bij de rechter. Dit heet rechtstreeks beroep.

Wat is rechtstreeks beroep?

Soms is het zinvol om rechtstreeks in beroep te gaan tegen een beslissing van een overheidsinstantie. Bijvoorbeeld als het niet gaat over feiten, maar over een zuiver juridisch verschil van mening. En het al zeker is dat de organisatie en u het daarover niet eens zijn. U kunt dan met de overheidsinstantie afspreken om de zaak direct aan de rechter voor te leggen.

Rechtstreeks beroep aanvragen

U dient uw bezwaarschrift in bij de overheidsinstantie. En tegelijk vraagt u de overheidsinstantie om uw zaak door te sturen naar de rechter.

Wetten en regels

Algemene wet bestuursrecht