In verzet gaan tegen uitspraak bestuursrechter

Bent u bij de rechter in beroep gegaan tegen een beslissing van de overheid? Dan wordt uw beroepszaak behandeld op een zitting. Tijdens deze zitting kunt u uw standpunt verder toelichten. De rechter kan de zaak ook zonder zitting afhandelen. Bijvoorbeeld omdat de zaak heel eenvoudig is. Bent u het vervolgens niet eens met de beslissing van de rechter? Dan kunt u in verzet gaan.

In verzet gaan

U kunt in verzet gaan bij de rechtbank die de beslissing heeft genomen. U moet uw verzetschrift indienen binnen 6 weken na de beslissing. Slaagt uw verzet, dan gaat de behandeling van uw zaak verder. Er komt dan een zitting waar u uw verhaal mag doen.

Wetten en regels

Algemene wet bestuursrecht