Hulp aanvragen voor re-integratie op arbeidsmarkt

Heeft u lange tijd niet gewerkt en wilt u weer aan het werk? Dan kunt u hulp krijgen bij uw terugkeer naar werk. Dit heet re-integratie. Dit gebeurt door UWV of uw gemeente.

Laatst gecontroleerd op 15 september 2022

Read this information in English

Re-integratie met hulp van UWV

Heeft u een uitkering? Dan helpt UWV u met het vinden van werk. U krijgt een re-integratietraject. En hulp zoals persoonlijke ondersteuning en werkplekaanpassing.

Wie u helpt, is afhankelijk van uw uitkering. Heeft u een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAZ, WAO, ZW, Wajong of WGA)? Dan krijgt u hulp van een arbeidsdeskundige. Ontvangt u een WW-uitkering? Dan krijgt u een adviseur werk.

Re-integratie met hulp van gemeente

Krijgt u een uitkering van de gemeente? Dan helpt uw gemeente u bij het vinden van een baan. Dit gebeurt in de vorm van scholing, werk of begeleiding binnen uw re-integratie.  

U kunt de hulp van de gemeente niet weigeren. Doet u dit wel? Dan kan de gemeente uw uitkering verlagen.

Wetten en regels

Participatiewet, artikelen 7 en 10

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 65f

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, artikel 67d

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, artikel 3.66

Wet inkomensvoorziening voor oudere werklozen, artikel 11

Werkloosheidswet, artikel 73

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel 36

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel 36

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel 34a

Heeft u gevonden wat u zocht?