In beroep gaan tegen negatief bindend studieadvies (BSA) hbo of wo

Aan het eind van je eerste studiejaar aan het hbo of wo krijg je een studieadvies. Een studieadvies kan zowel een positief als negatief advies zijn. Bij een negatief bindend studieadvies (BSA) kan de instelling je inschrijving voor die opleiding beëindigen. Ben je het niet eens met het negatief BSA? Dan kun je tegen dat besluit van de instelling in bezwaar (en vervolgens in beroep) gaan bij je hogeschool of universiteit.

Laatst gecontroleerd op 18 september 2023

Read this information in English

Negatief BSA

Is je BSA bij een hbo-opleiding of wo-opleiding negatief? Dan kan je hogeschool of universiteit beslissen dat je moet stoppen met je opleiding. Je krijgt een negatief BSA als je studieresultaten niet voldoende zijn. Je mag je niet opnieuw inschrijven voor dezelfde hbo-opleiding of wo-opleiding. Of voor opleidingen die hetzelfde propedeusejaar hebben als de opleiding die je hebt gevolgd aan de hogeschool of universiteit. Je kunt aan de hogeschool of universiteit vragen hoe lang het negatieve BSA geldt. En hoe lang je je niet voor de opleiding mag inschrijven.

Bezwaar indienen tegen BSA

Ben je het niet eens met het negatief BSA en wil je een bezwaar indienen tegen het negatief BSA? Dit kan bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) van je hogeschool of universiteit. Doe dit binnen 6 weken nadat je het negatief BSA hebt gekregen.

Geef aan waarom je het niet eens bent met het negatief BSA. Bijvoorbeeld omdat je vindt dat je te weinig begeleiding hebt gekregen of vanwege persoonlijke omstandigheden. Soms kun je toch een hertentamen doen of wordt uitstel verleend. Dit kan als het CBE je voor een deel gelijk geeft.

Bezwaar aantekenen bij afwijzing door CBE

Wijst het CBE je bezwaar af? En ben je het niet eens met de afwijzing? Dan kun je in beroep bij CBE of bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze afdeling behandelt zaken van studenten die in beroep gaan.

Juridische hulp bij opstellen beroep

Ben je het niet eens met het negatief BSA? Maar vind je het moeilijk om zelf een beroepschrift op te stellen? Dan kun je hiervoor juridische hulp via het Juridisch Loket, een rechtswinkel of je rechtsbijstandsverzekering inschakelen. Zij helpen je dan een beroepschrift op te stellen.

Wetten en regels

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, hoofdstuk 7, titel 4

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 7.8b

Uitvoeringsbesluit WHW 2008, artikel 2.1

Heeft u gevonden wat u zocht?