Wat is het bindend studieadvies in het hoger onderwijs?

Een bindend studieadvies (bsa) is een beslissing van de universiteit of hogeschool over de voortgang van uw opleiding. De universiteit of hogeschool bepaalt zelf of dit advies bindend is. Een bsa is gebonden aan regels. U kunt bezwaar maken.

Regels bindend studieadvies

Elke student krijgt een studieadvies aan het einde van het 1e studiejaar. Het bsa kan negatief zijn. Afhankelijk van het beleid bij uw instelling moet u dan stoppen met uw opleiding. 

De universiteit of hogeschool moet bij een bsa wel met een aantal zaken rekening houden:

  • U moet voldoende studiebegeleiding krijgen van de studentendecaan.
  • U moet tijdig gewaarschuwd worden over een mogelijk negatief bsa, zodat u een redelijke termijn heeft om uw studieresultaten te verbeteren. Bij het geven van deze waarschuwing moet de opleiding rekening houden worden met de zogenoemde 1 februari-regel. Dat voorkomt dat het stopzetten van de studie gevolgen heeft voor de studiefinanciering van de student.
  • De opleiding moet rekening houden met persoonlijke omstandigheden. Zoals een beperking, bijzondere familieomstandigheden of lidmaatschap van een medezeggenschapsraad.
  • U heeft het recht om gehoord te worden. 

Alle regels die gelden bij een bsa staan in de onderwijs- en examenregeling (OER) van uw opleiding.

Klacht over studiebegeleiding of bezwaar tegen bindend studieadvies

Bent u ontevreden over de begeleiding vanuit uw opleiding of over het bindend studieadvies? Dan kunt u een klacht indienen bij uw onderwijsinstelling. Vraag uw opleiding naar het studentenstatuut.  Hierin staat wat u moet doen als u bezwaar wilt maken tegen een bindend studieadvies. U kunt ook contact opnemen met de medezeggenschapsraad van de onderwijsinstelling.