Indicatie voor langdurige zorg (Wlz-indicatie)

Heeft u langdurige intensieve zorg nodig? Bijvoorbeeld door een handicap of een psychische aandoening? Dan kunt u zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U moet hiervoor een Wlz-indicatie aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt welke zorg u nodig heeft.

Laatst gecontroleerd op 17 augustus 2021

Read this information in English

Voorwaarden Wlz-indicatie

Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Met een Wlz-indicatie heeft u recht op zorg vanuit deze wet. U kunt dan terecht in een verpleeghuis of een andere zorginstelling. Of u kunt intensieve zorg thuis krijgen.

Om een Wlz-indicatie te krijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U heeft bijvoorbeeld 24 uur per dag zorg dichtbij nodig. U vindt de voorwaarden op de website van het CIZ.

Aanvraag Wlz-indicatie

U vraagt een Wlz-indicatie aan bij het CIZ.

Wetten en regels

Wet langdurige zorg, artikelen 3.2.1 en 3.2.3

Besluit langdurige zorg, artikelen 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 en 3.2.5