Inschrijven in het doelgroepregister voor mensen met een arbeidsbeperking

Kreeg u voordat u 18 jaar werd of tijdens uw studie een ziekte of handicap? En werkt u nu met een voorziening? Krijgt u bijvoorbeeld hulp van een doventolk, of krijgt u een vergoeding voor uw vervoer? Dan kunt u een ‘Beoordeling werken met een voorziening’ aanvragen. UWV kijkt dan of u kunt worden opgenomen in het doelgroepregister.

Doelgroepregister

In het doelgroepregister staan mensen met een arbeidsbeperking. Zij hebben vaak moeite een baan te vinden. Het gaat om mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. Kabinet en werkgevers hebben afgesproken dat zij extra banen gaan maken voor mensen met een ziekte of handicap. Dit is de banenafspraak. Deze extra banen zijn er voor mensen die in het doelgroepregister staan.

Inschrijving in het doelgroepregister

Wilt u in het doelgroepregister worden opgenomen? Dan kunt u een Beoordeling werken met een voorziening aanvragen. UWV kijkt dan of u de voorziening nodig heeft om het minimumloon te verdienen. Als dit zo is, wordt u opgenomen in het doelgroepregister.

Beoordeling werken met een voorziening aanvragen

U vraagt de Beoordeling werken met een voorziening aan via internet bij UWV. Dit doet u met het formulier 'Aanvraag Beoordeling werken met een voorziening'.

Wet- en regelgeving

Wet financiering sociale verzekeringen, art. 38b, 38d

Besluit Wfsv, art. 2.24