Inzien Nationaal Register Overledenen (NRO)

Het Nationaal Register Overledenen (NRO) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland die vanaf 1939 zijn overleden. In het register vindt u bijvoorbeeld geboortedata en adressen. U kunt informatie opvragen uit het NRO. Bijvoorbeeld voor stamboomonderzoek.

Informatie uit Nationaal Register Overledenen opvragen

Het Centrum voor familiegeschiedenis CBG beheert het Nationaal Register Overledenen. U kunt een uittreksel uit het NRO aanvragen bij het CBG. U mag de gegevens alleen gebruiken voor historisch onderzoek.

Inzage eigen gegevens in Nationaal Register Overledenen

In het register kunnen ook gegevens over u zijn opgenomen. Bijvoorbeeld als een van uw ouders is overleden en u wordt genoemd als kind. Wilt u weten of er gegevens over u zijn opgenomen in het Nationaal Register Overledenen? Dan kunt u dat navragen bij het Centrum voor familiegeschiedenis. U kunt ook contact opnemen met het CBG als uw gegevens in het NRO niet kloppen. Of als u niet wilt dat uw gegevens door anderen worden opgevraagd. Meer informatie vindt u in de Privacyregeling GBA en BRP (pdf, 590 kB).

Wetten en regels