Klacht indienen over de Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) helpt kinderen van wie de ontwikkeling in gevaar komt. De RvdK kan bijvoorbeeld de rechter vragen een kind onder toezicht te laten stellen van een gezinsvoogd. Bent u niet tevreden over de manier waarop een medewerker van de RvdK u heeft behandeld? Dan kunt u daarover een klacht indienen.

Soort klachten over de Raad voor de Kinderbescherming

U kunt een klacht indienen over:

  • de manier waarop de RvdK onderzoek heeft gedaan;
  • de manier waarop de RvdK een rapport heeft gemaakt;
  • de manier waarop een medewerker te werk gaat of zich tegenover u gedraagt.

Klacht indienen over de Raad voor de Kinderbescherming

Dien uw klacht in op de website van de Raad voor de Kinderbescherming. Dit moet u doen binnen 1 jaar na de gebeurtenis waarover u wilt klagen.

Wetten en regels

Burgerlijk Wetboek Boek 1, artikel 239

Besluit klachtadviescommissie raad voor de kinderbescherming