Medicijnen op recept krijgen binnen de Europese Unie (EU)

Wilt u een doktersvoorschrift (recept) in een ander EU-land ophalen? Vraag uw dokter om een internationaal recept.  

Laatst gecontroleerd op 28 juni 2022

Read this information in English

Een geneesmiddel uit uw land is niet altijd verkrijgbaar in een ander land. Het geneesmiddel kan ook een andere naam hebben.

Wat moet er op een internationaal recept staan?

Op een internationaal recept moet in ieder geval staan: 

  • uw achternaam en voornaam; 
  • uw geboortedatum. 

Daarnaast moeten er gegevens over uw arts op het recept staan: 

  • achternaam en voornaam (voluit); 
  • beroepskwalificatie; 
  • contactgegevens, werkadres (hierbij ook het land); 
  • handtekening (geschreven of digitaal); 

En er moeten gegevens over het medicijn op het recept staan: 

  • de generieke benaming of stofnaam (niet de merknaam); 
  • de vorm (bijvoorbeeld tabletten of een oplossing) ;
  • hoeveelheid, concentratie en dosering. 

Uw medicijn afhalen bij de apotheek

Met uw internationaal recept haalt u de medicijnen af bij een apotheek buiten Nederland. 

Vraag uw dokter om een kopie van het recept op papier. Sommige apotheken accepteren alleen recepten op papier. 

Lokale regels voor medicijnen op recept 

In elk EU-land gelden regels voor medicijnen op recept. Deze regels zijn niet in alle landen hetzelfde.  De apotheker moet zich houden aan de regels van zijn land. U kunt bijvoorbeeld in een ander land een kleinere hoeveelheid krijgen dan op het recept staat. 

Wetten en regels

EU-richtlijn patiëntenrechten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg 

Uitvoeringsrichtlijn 2012/52/EU van de Commissie van 20 december 2012 over de erkenning van in een andere lidstaat verstrekte medische recepten 

EU-verordening over de coördinatie van de sociale zekerheid 

Heeft u gevonden wat u zocht?