Ontheffing eisen benoembaarheid leraar voortgezet onderwijs aanvragen

Geeft u les in het voortgezet onderwijs (vo) in een vak waarvoor u niet de juiste diploma's heeft? Dan moet u zo snel mogelijk de juiste  papieren halen. Alleen in bijzondere gevallen hoeft dit niet, bijvoorbeeld als u bijna met pensioen gaat. In die gevallen vraagt u ontheffing aan bij DUO.

Laatst gecontroleerd op 1 augustus 2023

Read this information in English

Voorwaarden ontheffing eisen benoembaarheid vo

Om de ontheffing te krijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U moet bijvoorbeeld zeer kundig in uw vakgebied zijn. U vindt alle voorwaarden voor de ontheffing eisen benoembaarheid vo op de website van DUO. Dit is de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Ontheffing eisen benoembaarheid vo aanvragen

U vraagt de ontheffing eisen benoembaarheid of erkenning bekwaamheid aan bij DUO.

Wetten en regels

Wet voortgezet onderwijs 2020, artikel 7.11

Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo

Heeft u gevonden wat u zocht?