Ontheffing eisen benoembaarheid leraar voortgezet onderwijs (vo) aanvragen

Geeft u les in het voortgezet onderwijs (vo) in een vak waarvoor u niet de juiste diploma's heeft? Dan moet u zo snel mogelijk de juiste  papieren halen halen. Alleen in bijzondere gevallen hoeft dit niet, bijvoorbeeld als u bijna met pensioen gaat. In die gevallen vraagt u de ontheffing eisen benoembaarheid vo aan.

Laatst gecontroleerd op 5 augustus 2022

Read this information in English

Voorwaarden ontheffing eisen benoembaarheid vo

Om de ontheffing te krijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U bent bijvoorbeeld zeer kundig in uw vakgebied. U vindt alle voorwaarden voor de ontheffing eisen benoembaarheid vo op de website van DUO. Dit is de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Ontheffing eisen benoembaarheid vo aanvragen

U vraagt de ontheffing aan bij DUO. Gebruik daarvoor het formulier Aanvraag Ontheffing eisen benoembaarheid of erkenning bekwaamheid (pdf, 243 kB).

Wetten en regels

Wet voortgezet onderwijs 2020, artikel 7.11

Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo

Heeft u gevonden wat u zocht?