Erkenning bekwaamheid leraar voortgezet onderwijs (vo) aanvragen

Geeft u les in het voortgezet onderwijs (vo) in een vak waarvoor u niet bevoegd bent? Dan moet u zo snel mogelijk de vereiste bevoegdheid halen. Bestaat er voor uw vak geen lerarenopleiding die opleidt tot een lesbevoegdheid? Dan kunt u een erkenning aanvragen van uw bekwaamheid. Dit heet een erkenning bekwaamheid vo.

Laatst gecontroleerd op 1 augustus 2023

Read this information in English

Voorwaarden erkenning bekwaamheid vo

Om een erkenning bekwaamheid vo te krijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U moet bijvoorbeeld gemiddeld minimaal 4 uur per week lesgeven in het vak. U vindt alle voorwaarden voor een erkenning bekwaamheid vo op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Erkenning bekwaamheid vo aanvragen

U vraagt een erkenning bekwaamheid vo aan bij DUO. Gebruik daarvoor het formulier Aanvraag Ontheffing eisen benoembaarheid of erkenning bekwaamheid van DUO.

Wetten en regels

Wet voortgezet onderwijs 2020, artikel 7.11

Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo

Heeft u gevonden wat u zocht?