Mag ik lesgeven als leraar in opleiding (lio)?

Als u uw lerarenopleiding bijna heeft afgerond mag u tegelijkertijd lesgeven op een school. Lerarenopleidingen hebben een speciaal traject voor leraren in opleiding (lio). Een lio kan lesgeven op een school in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs  en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Lesgeven zonder onderwijsbevoegdheid

Een lio mag lesgeven op een school zonder begeleiding van een leraar. U maakt met de school afspraken over de taken en activiteiten die u uitvoert. Ook stellen u en de school startverantwoordelijkheden en leerdoelen op. U maakt zelf een leerwerkplan. De lerarenopleiding en het schoolbestuur keuren het plan goed.

Leerarbeidsovereenkomst tussen de lio en de school

Als de lio een aanstelling krijgt, tekent u met uw werkgever een leerarbeidsovereenkomst. Hierin staat het volgende:

  • wie uw begeleiding regelt;
  • welke opdrachten u moet doen en wie deze beoordeelt;
  • het aantal uren dat u  werkt;
  • de aard van de arbeidsovereenkomst;
  • het salaris.

Uw rechten staan in de cao’s voor:

  • het primair onderwijs;
  • het voortgezet onderwijs;
  • het beroepsonderwijs
  • de volwasseneneducatie. 

Meer informatie over de leraar in opleiding (lio)

Voor meer informatie over het lio-traject kunt u terecht bij uw lerarenopleiding.