Ontheffing van sollicitatieplicht tijdens WW-uitkering aanvragen

Krijgt u een WW-uitkering? Dan heeft u een sollicitatieplicht. Dit betekent dat u moet solliciteren naar passend werk. Soms kunt u een ontheffing van de sollicitatieplicht krijgen. Bijvoorbeeld als u mantelzorger bent. Mantelzorg is de zorg voor een zieke of gehandicapte in uw naaste omgeving. U hoeft dan tijdelijk niet te solliciteren.

Laatst gecontroleerd op 19 augustus 2021

Ontheffing sollicitatieplicht

U kunt bijvoorbeeld een ontheffing van de sollicitatieplicht krijgen als:

  • u mantelzorger bent;
  • u plotseling een ernstige crisissituatie in uw privéleven krijgt. Denk bijvoorbeeld aan een sterfgeval in de familie. Of aan een ernstige ziekte.

In overleg met uw adviseur werk kunt u maximaal een half jaar vrijstelling van de sollicitatieplicht krijgen.

Ontheffing sollicitatieplicht aanvragen

U kunt de ontheffing sollicitatieplicht aanvragen bij uw adviseur werk van UWV. Dit kun u via de Werkmap doen.

Wetten en regels

Werkloosheidswet, artikel 24

Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten

Heeft u gevonden wat u zocht?