Subsidie borstprothesen transvrouwen

Als transvrouw kunt u onder voorwaarden subsidie krijgen voor borstprothesen. U moet onder meer inwoner zijn van Nederland en ouder zijn dan 18 jaar. U kunt de subsidie vanaf 1 februari 2019 aanvragen. Het subsidiebedrag is € 3.830.

Voor wie is de subsidie?

De subsidie is bedoeld voor een man-vrouw transgender met genderdysforie (geslachtsidentiteitsstoornis). Een man-vrouw transgender is als man geboren en is in transitie (een overgangsfase) om als vrouw te leven (een transvrouw). U volgt al minstens een jaar een behandeling met genderbevestigende hormonen, tenzij dit om medische redenen niet mogelijk is. Genderbevestigende hormonen zijn onderdeel van een geslachtsaanpassende medische behandeling. U wilt met een borstvergroting een vrouwelijker figuur krijgen. 

De belangrijkste voorwaarden voor de subsidie

De belangrijkste voorwaarden voor de subsidie zijn:

  • U moet op voorschrift van een BIG-geregistreerde arts (huisarts of medisch specialist) minimaal een jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag met een genderbevestigende hormoonbehandeling zijn gestart. Tenzij dit om medische redenen niet mogelijk is;
  • U moet ingezetene zijn in Nederland. Dit betekent dat u langer dan 4 maanden in Nederland woont en ingeschreven staat bij een gemeente;
  • U moet ouder zijn dan 18 jaar;

U kunt alle voorwaarden voor de subsidie teruglezen.  

De subsidie aanvragen

U kunt vanaf 1 februari de subsidie borstprothesen transvrouwen aanvragen via de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl), onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hier leest u ook welke documenten u moet indienen voor de subsidieaanvraag. U kunt onder meer het aanvraagformulier vinden waarop de arts zijn verklaring over uw hormoonbehandeling moet invullen.

Wetten en regels

Subsidie borstprothesen transvrouwen