Trouwen in Nederland met een buitenlandse partner

Wilt u in Nederland trouwen met een buitenlandse partner? Dan moet u aan voorwaarden voldoen. De regels gelden ook als u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan.

Laatst gecontroleerd op 28 juni 2022

Read this information in English

Wanneer kan ik een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaan in Nederland?

Bekijk of u in Nederland kunt trouwen of een geregistreerd partnerschap kunt aangaan. Let op dat u of uw partner mogelijk een verblijfsvergunning en een Verklaring geen schijnhuwelijk nodig heeft. Gemeenten kunnen daarnaast ook vragen om een Ongehuwdverklaring (Certificate of Non-Impediment).

De Verklaring geen schijnhuwelijk moet voorkomen dat buitenlandse partners alleen maar trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan om een Nederlandse verblijfsvergunning te krijgen. De Verklaring geen schijnhuwelijk kunt u invullen bij de gemeente waar u wilt trouwen. Of waar u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan.

Ongehuwdverklaring bij huwelijk of geregistreerd partnerschap

Heeft u of uw partner buiten Nederland gewoond? Dan kan de gemeente waar u wilt trouwen u vragen om een ongehuwdverklaring. Deze verklaring bewijst

  • dat u niet al getrouwd bent;
  • dat u niet al een geregistreerd partnerschap bent aangegaan buiten Nederland.

De ongehuwdverklaring vraagt u op in uw laatste woonplaats buiten Nederland. U moet de verklaring ook laten legaliseren zodat deze ook geldig is in Nederland.

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan met een dubbele nationaliteit

Heeft u of uw partner naast de Nederlandse nationaliteit ook nog een andere nationaliteit (dubbele nationaliteit)? Dan moet u aan de eisen van het Nederlandse recht voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap voldoen.

Heeft u een dubbele nationaliteit? Dan kunt u in Nederland trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Dat kan zelfs als het land van de andere nationaliteit dit niet toestaat. U moet er dan wel rekening mee houden dat uw huwelijk niet erkend wordt in het andere land. 

Huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaan met iemand van hetzelfde geslacht

Zijn u en uw partner van hetzelfde geslacht? Dan kunt u in Nederland gewoon trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Nederland staat huwelijken en geregistreerde partnerschappen tussen mensen van hetzelfde geslacht toe.

Niet alle landen erkennen huwelijken of geregistreerde partnerschappen tussen mensen van hetzelfde geslacht. Sommige landen buiten Nederland zullen uw huwelijk of geregistreerd partnerschap daarom niet erkennen.

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan buiten Nederland

Heeft u de Nederlandse nationaliteit of woont u in Nederland? En wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan met een buitenlandse partner buiten Nederland? Bekijk dan de informatie over trouwen in het buitenland op de website van Nederland Wereldwijd. De tekst over trouwen in het buitenland is ook in het Engels beschikbaar. 

Wetten en regels

Burgerlijk Wetboek Boek 1, titel 5

Heeft u gevonden wat u zocht?