Waar moet ik aan denken als ik wil trouwen of een geregistreerd partnerschap wil sluiten?

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt sluiten, moet u aan een aantal zaken denken. U moet bijvoorbeeld voldoen aan voorwaarden. En zaken regelen met uw gemeente. Misschien wilt u afspraken maken over de bezittingen en eventuele schulden. 

Trouwen en geregistreerd partnerschap: wat moet u regelen?

Wilt u weten wat u moet regelen als u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit? Vul de vragen in en bekijk wat u moet regelen bij trouwen. Of wat u moet regelen bij geregistreerd partnerschap

Voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Voor een huwelijk of een geregistreerd partnerschap moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U en uw partner zijn 18 jaar of ouder. Bent u jonger dan 18 jaar en trouwt u in het buitenland? Dan erkent de overheid het huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
 • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn. Of met iemand anders een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U en uw partner staan niet onder curatele. Staat u of uw partner wel onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
 • U en uw partner zijn geen familie van elkaar. Dus geen: 
  • ouder en kind;
  • grootouder en kleinkind;
  • broers;
  • zussen;
  • broer en zus.
 • Zijn u en uw partner neven, nichten, ooms of tantes van elkaar? Dan mag u alleen trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten als u en uw partner verklaren dat u allebei uit vrije wil kiest voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap. U moet hiervoor een beëdigde verklaring afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

U voldoet niet aan de voorwaarden

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) toch nog toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap via gemeente

Voor een huwelijk of een geregistreerd partnerschap kunt u terecht bij uw gemeente. U moet in ieder geval de volgende zaken regelen met uw gemeente:

 • U moet het voornemen om te trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten bij de gemeente melden. Dit moet minimaal 2 weken voor de datum van uw huwelijk of partnerschap. Bij de meeste gemeenten kan dit online. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente. Of neem contact op met de ambtenaar van de burgerlijke stand. 
 • U moet bij het melden van uw voornemen minimaal 2 en maximaal 4 getuigen opgeven. De getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn.

Geboorteakte laten zien

Bij de melding van uw voorgenomen huwelijk of partnerschap controleert de ambtenaar van de burgerlijke stand uw geboortegegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). De gegevens in de BRP zijn meestal gebaseerd op uw geboorteakte als u in Nederland bent geboren. Zijn de gegevens niet op een geboorteakte gebaseerd? Dan kan de ambtenaar van de burgerlijke stand u vragen om uw geboorteakte mee te nemen. Kunt u geen geboorteakte overleggen? Dan kunt u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand een beëdigde verklaring over uw geboortegegevens afleggen.

Religieus huwelijk na burgerlijk huwelijk

Wilt u een religieuze ceremonie in bijvoorbeeld een kerk of moskee houden? Die ceremonie mag u pas houden nadat u het burgerlijk huwelijk heeft voltrokken bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Of nadat u uw geregistreerd partnerschap gesloten heeft. 

Rechten en plichten huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft u rechten en plichten tegenover elkaar. Onder andere een onderhoudsplicht voor elkaar.

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit, ontstaat een gemeenschap van goederen. U kunt hiervan afwijken. Dat doet u door het opstellen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Lees meer informatie over de voorwaarden waaronder u kunt trouwen of een geregistreerd partnerschap afsluiten

Trouwen zonder aanwezigheid partner

Kunt u of uw partner niet persoonlijk voor de ambtenaar van de burgerlijke stand verschijnen? Dan kan de minister van Justitie en Veiligheid een vergunning geven om het huwelijk bij volmacht te voltrekken. Bijvoorbeeld als 1 van u ernstig ziek is.

Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

Heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kan de gemeente uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk. Dit is in elke gemeente mogelijk. De omzetting vindt plaats door middel van een akte van omzetting. Een huwelijk kan niet worden omgezet in een geregistreerd partnerschap.

Erkenning huwelijk en geregistreerd partnerschap in het buitenland

Een huwelijk tussen man en vrouw wordt in principe overal in de wereld erkend. In de volgende situaties wordt een huwelijk of geregistreerd partnerschap niet in elk land erkend:

 • Een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht.
 • Een geregistreerd partnerschap tussen man en vrouw. 
 • Een geregistreerd partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht. 
 • Een huwelijk dat is ontstaan door het omzetten van een geregistreerd partnerschap. 

Bij langer verblijf in het buitenland of bij emigratie kunnen er dan problemen ontstaan, bijvoorbeeld met het erfrecht. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het buitenland.

Omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk bewijzen

Moet u uw huwelijk dat is ontstaan uit een geregistreerd partnerschap in het buitenland bewijzen met documenten? Vraag dan bij de gemeente om een internationaal uittreksel van de huwelijksakte. Hierin staat geen verwijzing naar uw eerdere geregistreerd partnerschap.

Wonen in buitenland en trouwen in Nederland

Woont u als Nederlander in het buitenland? En wilt u in Nederland trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten? Of uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk? Dan moet u dit eerst melden bij de gemeente Den Haag. Daarna kunt u in elke gemeente trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten.