Waar moet ik aan denken als ik wil trouwen of een geregistreerd partnerschap wil sluiten?

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt sluiten, moet u aan een aantal zaken denken.

Trouwen en geregistreerd partnerschap: wat moet u regelen?

Wilt u weten wat u moet regelen als u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit. Met behulp van een vragenlijst maakt u een overzicht bij trouwen of een overzicht bij geregistreerd partnerschap

Voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Voor een huwelijk of een geregistreerd partnerschap moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner zijn 18 jaar of ouder. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid het huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Dit zijn ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Huwelijksdispensatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) alsnog toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap via gemeente

Voor een huwelijk of een geregistreerd partnerschap kunt u terecht bij uw gemeente. U moet in ieder geval de volgende zaken regelen met uw gemeente:

  • U moet ten minste 2 weken voor de datum van uw huwelijk of partnerschap melding doen van uw voornemen. Dit kan bij de meeste gemeenten online. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente of neem contact op met de ambtenaar van de burgerlijke stand. 
  • U moet minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanmelden. De getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn.

Geboorteakte overleggen

Bij een melding van een voorgenomen huwelijk of partnerschap zal de ambtenaar van de burgerlijke stand uw geboortegegevens controleren in de Basisregistratie Personen (BRP). De gegevens in de BRP zijn in beginsel gebaseerd op uw geboorteakte als u in Nederland bent geboren. Zijn de gegevens niet op een geboorteakte gebaseerd? Dan kan de ambtenaar van de burgerlijke stand u verzoeken om uw geboorteakte te overleggen. Kunt u geen geboorteakte overleggen? Dan kunt u een beëdigde verklaring over uw geboortegegevens afleggen.

Religieus huwelijk na burgerlijk huwelijk

Heeft u uw huwelijk voltrokken of uw geregistreerd partnerschap gesloten bij de ambtenaar van de burgerlijke stand? Dan kunt u na uw huwelijk een religieuze ceremonie in bijvoorbeeld een kerk of moskee houden. Die ceremonie mag u pas houden nadat u het burgerlijk huwelijk heeft gesloten.

Rechten en plichten huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft u rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Onder andere een onderhoudsplicht en erfrecht.

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

U kunt trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Meer informatie: Op welke manieren kan ik trouwen of een geregistreerd partnerschap afsluiten?

Trouwen zonder aanwezigheid partner

Kunt u of uw partner niet persoonlijk voor de ambtenaar van de burgerlijke stand verschijnen? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie een vergunning geven om het huwelijk bij volmacht te voltrekken. Bijvoorbeeld als een van u ernstig ziek is.

Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

Heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit doet u bij de gemeente. Het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is in elke gemeente mogelijk. De omzetting vindt plaats door middel van een akte van omzetting. Een huwelijk kan niet worden omgezet in een geregistreerd partnerschap.

Erkenning huwelijk en geregistreerd partnerschap in het buitenland

Een huwelijk tussen man en vrouw wordt in principe overal ter wereld erkend. Bij een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht is dat niet het geval. Dat geldt ook voor een geregistreerd partnerschap. Een geregistreerd partnerschap tussen man en vrouw en tussen personen van hetzelfde geslacht wordt niet overal ter wereld erkend. Dit geldt ook voor een huwelijk dat is ontstaan door het omzetten van een geregistreerd partnerschap. Bij langer verblijf in het buitenland of bij emigratie kunnen er dan problemen ontstaan, bijvoorbeeld met het erfrecht. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het buitenland.

Moet u uw huwelijk dat is ontstaan uit een geregistreerd partnerschap in het buitenland bewijzen met documenten? Vraag dan bij de gemeente om een internationaal uittreksel van de huwelijksakte. Hierin staat geen verwijzing naar uw eerdere geregistreerd partnerschap.

Wonen in buitenland en trouwen in Nederland

Woont u als Nederlander in het buitenland en wilt u in Nederland trouwen, een geregistreerd partnerschap sluiten of uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk? Dan moet u dit melden bij de gemeente Den Haag. U maakt kenbaar dat u met elkaar wilt trouwen, een geregistreerd partnerschap wilt aangaan of uw geregistreerd partnerschap wilt omzetten in een huwelijk.