Waar moet ik aan denken als ik wil trouwen of een geregistreerd partnerschap wil sluiten?

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt sluiten, moet u aan een aantal zaken denken.

Voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Voor een huwelijk of een geregistreerd partnerschap moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U en uw partner zijn 18 jaar of ouder. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid het huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
 • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
 • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Dit zijn ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Huwelijksdispensatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) alsnog toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap via gemeente

Voor een huwelijk of een geregistreerd partnerschap kunt u terecht bij uw gemeente. U moet in ieder geval de volgende zaken regelen met uw gemeente:

 • U moet ten minste 2 weken voor de datum van uw huwelijk of partnerschap melding doen van uw voornemen. Dit doet u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar u wilt trouwen of het partnerschap wilt sluiten. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan u vertellen welke gegevens u daarvoor moet geven.
 • U moet minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanmelden. De getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn.

Voor meer informatie kunt u de website van uw gemeente raadplegen of contact opnemen met uw gemeente.

Digitaal melding doen van huwelijk of geregistreerd partnerschap

Sinds 1 juli 2016 kunt u digitaal melding doen van een voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit kan nog niet in alle gemeenten.

Wanneer moet u een geboorteakte overleggen?

Bij een melding van een voorgenomen huwelijk of partnerschap zal de ambtenaar van de burgerlijke stand uw geboortegegevens controleren in de Basisregistratie Personen (BRP). De gegevens in de BRP zijn in beginsel gebaseerd op uw geboorteakte als u in Nederland bent geboren. Zijn de gegevens niet op een geboorteakte gebaseerd? Dan kan de ambtenaar van de burgerlijke stand u verzoeken om uw geboorteakte te overleggen. Kunt u geen geboorteakte overleggen? Dan kunt u een beëdigde verklaring over uw geboortegegevens afleggen.

Religieus huwelijk na burgerlijk huwelijk

Heeft u uw huwelijk voltrokken of uw geregistreerd partnerschap gesloten bij de ambtenaar van de burgerlijke stand? Dan kunt u na uw huwelijk een religieuze ceremonie in bijvoorbeeld een kerk of moskee houden. Die ceremonie mag u niet houden voordat u het burgerlijk huwelijk heeft gesloten.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 2 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, moet u elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen heeft, buiten de rechter om eindigen. Voor het ontbinden van een huwelijk moet u altijd naar de rechter. Verder kent het geregistreerd partnerschap geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Rechten en plichten huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft u een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Onder andere een onderhoudsplicht en erfrecht.

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

U kunt trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Meer informatie: Op welke manieren kan ik trouwen of een geregistreerd partnerschap afsluiten?

Trouwen zonder aanwezigheid partner

Kunt u of uw partner niet persoonlijk voor de ambtenaar van de burgerlijke stand verschijnen? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie een vergunning geven om het huwelijk bij volmacht te voltrekken. Bijvoorbeeld als een van u ernstig ziek is.

Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

Heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit doet u bij de gemeente. Het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is in elke gemeente mogelijk. De omzetting vindt plaats door middel van een akte van omzetting. Een huwelijk kan niet worden omgezet in een geregistreerd partnerschap.

Ouderschap bij huwelijk of geregistreerd partnerschap

Wordt een kind geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen man en vrouw? Dan krijgt het kind automatisch beide echtgenoten of beide geregistreerde partners als ouder. Ook als de man niet de biologische vader is. Deze familierechtelijke band zorgt er onder andere voor dat het kind erft van de ouders. En dat de ouders het gezag hebben over hun kind.

Ouderschap bij huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen personen van gelijk geslacht

In Nederland is een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht grotendeels gelijk met een huwelijk tussen man en vrouw. Er zijn wel belangrijke verschillen als er een kind komt:

 • Huwelijk of partnerschap van 2 vrouwen

  Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen krijgt de biologische moeder automatisch het ouderschap over het kind. Het hangt van de concrete situatie af of de andere vrouw (duomoeder) ook automatisch het ouderschap krijgt.
 • Huwelijk of partnerschap van 2 mannen

  Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 mannen gelden andere regels. De echtgenoot of geregistreerde partner van de vader van het kind kan het ouderschap verkrijgen door erkenning of adoptie van het kind.

Erkenning huwelijk en geregistreerd partnerschap in buitenland

Een huwelijk tussen man en vrouw wordt in principe overal ter wereld erkend. Bij een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht is dat niet het geval. Dat geldt ook voor een geregistreerd partnerschap, zowel tussen personen van verschillend als van hetzelfde geslacht. Bij langer verblijf in het buitenland of bij emigratie kunnen er dan problemen ontstaan, bijvoorbeeld met het erfrecht.

Wonen in buitenland en trouwen in Nederland

Woont u als Nederlander in het buitenland en wilt u in Nederland trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten? Dan moet u dit melden bij de gemeente Den Haag. U maakt kenbaar dat u met elkaar wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan.