Trouwen zonder aanwezigheid partner (bij volmacht)

U gaat trouwen, maar u of uw partner kan niet persoonlijk voor de ambtenaar van de burgerlijke stand verschijnen. Bijvoorbeeld omdat een van u ernstig ziek is. Dan kunt u een vergunning krijgen om het huwelijk bij volmacht te laten voltrekken. Een gevolmachtigde neemt dan de plaats in van u of uw partner. Dit noemt men ook wel ‘trouwen met de handschoen’.

Laatst gecontroleerd op 30 juni 2022

Read this information in English

Voorwaarden trouwen bij volmacht

U kunt alleen trouwen bij volmacht als daar een belangrijke reden voor is. Bijvoorbeeld als u of uw partner niet bij het huwelijk kan zijn door het verblijf in een gevangenis buiten Nederland. U vindt alle voorwaarden op de website van Justis.

Trouwen bij volmacht aanvragen

U kunt uw verzoek om te trouwen bij volmacht indienen bij Justis.

Wetten en regels

Burgerlijk Wetboek Boek 1, artikel 66

Heeft u gevonden wat u zocht?