Trouwen zonder aanwezigheid partner (bij volmacht)

U gaat trouwen, maar u of uw partner kan niet persoonlijk voor de ambtenaar van de burgerlijke stand verschijnen. Bijvoorbeeld omdat een van u ernstig ziek is. Dan kunt u een vergunning krijgen om het huwelijk bij volmacht te laten voltrekken. U of uw partner wordt dan vervangen door een gevolmachtigde. Dit noemt men ook wel ‘trouwen met de handschoen’.

Voorwaarden trouwen bij volmacht

U kunt alleen trouwen bij volmacht als daar een belangrijke reden voor is. Bijvoorbeeld als u of uw partner niet bij het huwelijk kan zijn door het verblijf in een gevangenis in het buitenland. U vindt alle voorwaarden om te kunnen trouwen bij volmacht op de website van Justis.

Trouwen bij volmacht aanvragen

U kunt uw verzoek om te trouwen bij volmacht indienen bij Justis.

Wetten en regels