Onder welke voorwaarden kan ik trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten?

U kunt trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in gemeenschap van goederen. Of onder huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Read this information in English

Huwelijk of partnerschap in gemeenschap van goederen

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap sluit, geldt automatisch de wettelijke gemeenschap van goederen. Hierin vallen alle bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u en uw partner samen waren en alle bezittingen en schulden die u en uw partner tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap krijgen.

De bezittingen en schulden die alleen van u (of uw partner) waren vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap vallen niet in de gemeenschap.  

Erfenissen en schenkingen niet in gemeenschap in goederen

Erfenissen en schenkingen vallen niet in de gemeenschap van goederen. Ook niet als u deze tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt of heeft gekregen. 

Verdeling bezittingen en schulden bij scheiding

Bij scheiding krijgen u en uw partner allebei 50% van de bezittingen en schulden die in de wettelijke gemeenschap van goederen vallen.

De bezittingen en schulden die vóór het huwelijk van u alleen waren, vallen buiten de wettelijke gemeenschap van goederen. Deze hoeft u bij een scheiding niet met uw partner te delen. Dit geldt ook voor erfenissen en schenkingen die u vóór of tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft gekregen.

Huwelijk of partnerschap voor 1 januari 2018

Bent u vóór 2018 getrouwd en heeft u geen huwelijkse voorwaarden, dan bent u getrouwd in een algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden van u en uw partner samen zijn. Ook erfenissen en schenkingen zijn van u samen. Tenzij er in het testament of de schenkingsakte een uitsluitingsclausule is opgenomen.

Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden

Wilt u bezittingen of schulden apart houden? Dan kunt u bij de notaris huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden afsluiten. Bij huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden gelden de afspraken die u heeft vastgelegd bij de notaris.

Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden in huwelijksgoederenregister

U kunt de voorwaarden van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap terugvinden in het huwelijksgoederenregister. Notarissen schrijven alle voorwaarden in dit register in.