Vaststelling vaderschap of moederschap

Wilt u door de rechter laten vaststellen wie de verwekker is van een kind? Bijvoorbeeld als de biologische vader het kind niet wil erkennen? Dan kunt u of uw kind aan de rechter vragen om het vaderschap vast te stellen. Dit heet gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. De rechter kan ook het moederschap van een vrouwelijke partner vaststellen.

Hoe ouderschap vaststellen?

De rechtbank kan een DNA-onderzoek laten doen om vast te stellen wie de vader is. Wilt u dat het ouderschap van een vrouwelijke partner wordt vastgesteld? Dan kijkt de rechter of zij toestemming gaf voor het verwekken van het kind.

Verzoek vaststellen ouderschap

U kunt een verzoek tot het vaststellen van het ouderschap indienen bij de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Wetten en regels