Verzoek indienen om rechter te laten vervangen door andere rechter (wraking)

Bent u partij in een rechtszaak? En vindt u de rechter partijdig? Dan kunt u een verzoek doen om de rechter te laten vervangen door een andere rechter. Dit heet een wrakingsverzoek.

Situaties om de rechter te wraken

U kunt een wrakingsverzoek doen als u twijfelt aan de onpartijdigheid van de rechter. Bijvoorbeeld omdat u van de rechter geen reactie mag geven tijdens de zitting. U vindt meer situaties om de rechter te wraken op de website Rechtspraak.nl.

Wrakingsverzoek indienen

U of uw advocaat kan een wrakingsverzoek indienen bij de rechter. Dat kan voor, tijdens of na de zitting.

Wetten en regels

Wetboek van Strafvordering (wraking en verschoning van rechters)