Vrijstelling inburgeringsplicht bij Nederlandse opleiding of diploma

Komt u van buiten de EU langdurig in Nederland wonen? Dan moet u verplicht inburgeren. Dat betekent dat u een inburgeringsexamen moet doen of een staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2). Soms kunt u een vrijstelling krijgen van de inburgeringsplicht. Bijvoorbeeld als u al een Nederlands diploma heeft. U hoeft dan geen inburgeringsexamen te doen.

Voorwaarden vrijstelling inburgeringsplicht

Om een vrijstelling van de inburgeringsplicht te krijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U doet bijvoorbeeld een opleiding in Nederlands. U kunt dan een tijdelijke, gedeeltelijke of gehele vrijstelling krijgen. Op het aanvraagformulier Vrijstelling van de inburgeringsplicht (PDF, 104 kB) vindt u met  welke opleidingen u een vrijstelling kunt krijgen.

Vrijstelling inburgeringsplicht aanvragen

U vraagt de vrijstelling van de inburgeringsplicht aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Gebruik daarvoor het  aanvraagformulier Vrijstelling van de inburgeringsplicht (PDF, 104 kB).

Wetten en regels