Vrijstelling verzekeringsplicht zorgverzekering aanvragen

Voor iedereen die in Nederland woont of werkt, geldt de verplichting om een zorgverzekering te hebben. Wilt u door uw geloof of levensovertuiging geen zorgverzekering? Dan kunt u een vrijstelling van de verzekeringsplicht aanvragen. Dit is vrijstelling vanwege gemoedsbezwaren. U hoeft dan geen zorgverzekering af te sluiten.

Laatst gecontroleerd op 23 augustus 2021

Vrijstelling verplichte zorgverzekering

U kunt als gemoedsbezwaarde een vrijstelling krijgen van de verzekeringsplicht voor de zorgverzekering. U betaalt dan extra belasting in plaats van de premie voor de zorgverzekering.

Vrijstelling verzekeringsplicht zorgverzekering aanvragen

U vraagt de vrijstelling van verzekeringsplicht aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U moet dan een vrijstelling aanvragen voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Als u daarvoor vrijstelling krijgt, heeft u die automatisch ook voor de Zorgverzekeringswet. Gebruik hiervoor het formulier 'Verklaring van gemoedsbezwaren'. Dit formulier kunt u telefonisch, schriftelijk of via de e-mail aanvragen bij de SVB.

Vrijstelling alleen voor uzelf en uw kinderen

De vrijstelling is alleen voor uzelf. Uw partner moet een eigen vrijstelling aanvragen. U kunt wel een vrijstelling aanvragen voor uw kinderen tot 18 jaar.

Wetten en regels

Wet financiering sociale verzekeringen

Zorgverzekeringswet

Regeling Wfsv

Heeft u gevonden wat u zocht?