Vrijwillige verzekering AOW afsluiten bij wonen of werken in het buitenland

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verzekerd voor de Algemene Ouderdomswet (AOW). Deze verzekering stopt als u buiten Nederland gaat wonen of werken. U bouwt dan geen AOW meer op. Vanaf uw AOW-leeftijd krijgt u dan een lager AOW-pensioen. U kunt zich bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vrijwillig verzekeren voor de AOW. U voorkomt daarmee een lager AOW-pensioen.

Voorwaarden vrijwillige verzekering AOW

Als u zich vrijwillig wilt verzekeren voor de AOW, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld dat u de verzekering aanvraagt binnen 1 jaar nadat u buiten Nederland bent gaan wonen of werken. U vindt alle voorwaarden voor de vrijwillige verzekering op de website van de SVB.

Vrijwillige verzekering AOW aanvragen

U kunt een offerte voor de vrijwillige verzekering aanvragen bij de SVB. De SVB moet uw aanvraag goedkeuren.

Wetten en regels

Algemene Ouderdomswet