Wapenvergunning voor sportschutters aanvragen (wapenverlof)

In Nederland geldt een wapenverbod. Als u sportschutter bent, kunt u een wapenvergunning aanvragen. Dit heet een wapenverlof. U mag dan vuurwapens bezitten en vervoeren. 

Voorwaarden wapenverlof

Voor het wapenverlof gelden voorwaarden. Bijvoorbeeld dat u:

  • 18 jaar of ouder bent;
  • de afgelopen 8 jaar geen strafbaar feit heeft gepleegd.

U vindt alle voorwaarden voor een wapenverlof op de website van de politie.

Wapenverlof aanvragen

U vraagt het wapenverlof aan bij de korpschef van de politie in uw regio.

Wetten en regels

Wet wapens en munitie, artikel 28

Besluit wapens en munitie, artikelen 4 en 7

Regeling wapens en munitie, artikel 43

Circulaire wapens en munitie 2019, onderdeel B 2.4