18 november Ministerraad

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Den Haag

Viceminister-president Kaag heeft na de ministerraad een persconferentie gegeven. Met daarin aandacht voor het vonnis van de rechtbank in het MH17-proces, de situatie in Oekraïne, de G20 en het economisch beeld in Nederland. De video toont de inleidende verklaring.

Viceminister-president Kaag: 

In de ministerraad hebben we stilgestaan bij het vonnis van de rechtbank in het MH17-proces. Een belangrijke stap die waarheidsvinding en gerechtigheid voor slachtoffers en hun nabestaanden dichterbij brengt. Veel nabestaanden hebben opgelucht gereageerd. En tegelijkertijd begrijp ik ook heel goed dat gisteren wederom een confronterende dag is geweest vol emoties en pijn. De pijn en het verlies zullen ook met dit vonnis niet verdwijnen. Maar ik hoop dat het de nabestaanden tot steun kan zijn dat het recht zijn beloop krijgt. Dit vonnis is nog niet het sluitstuk. Partijen hebben de mogelijkheid in hoger beroep te gaan. Vandaag is al wel – zoals minister Hoekstra zojuist ook bij de uitloop heeft gezegd - de Russische ambassadeur ontboden om Rusland te wijzen op de inhoud van de rechterlijke uitspraak en het feit dat 3 veroordeelden zich in Rusland bevinden.

Vanzelfsprekend hebben we in de ministerraad ook gesproken over de situatie in Oekraïne. De aanhoudende raketaanvallen van Rusland op Oekraïense burgers en vitale infrastructuur zijn wreed en onmenselijk. Afgelopen week hebben we ook voor het eerst gezien dat er daardoor ook slachtoffers kunnen vallen buiten Oekraïense landsgrenzen, in Polen vlakbij de grens. Het maakt eens te meer duidelijk dat deze Russische agressie moet stoppen. En het sterkt ons alleen maar om achter Oekraïne te blijven staan. Om te helpen waar we kunnen, zowel militair, humanitair als financieel. Zeker met het oog op komende winter.

Ook bij de G20 eerder deze week op Bali stond de oorlog in Oekraïne prominent op de agenda. Premier Rutte en ik hebben daar nuttige gesprekken kunnen voeren, onder andere met de Chinese president Xi. Het is essentieel dat we ook internationaal de druk op Rusland zo hoog mogelijk houden om hun oorlog tegen Oekraïne te stoppen. In dat kader is het een goed signaal dat er ondanks de verschillende perspectieven een gezamenlijke slotverklaring is afgegeven. Daarnaast is het op de G20 ook gegaan over belangrijke financieel-economische thema’s, zoals de wereldwijd hoge inflatie en de verduurzaming van de economie. Zeker voor een land als Nederland, met een zeer open economie, is het van groot belang om hier op zo’n invloedrijk platform over mee te kunnen praten en meebeslissen. Daarom is het goed dat we volgend jaar in India er ook weer bij kunnen zijn.

We zien dat de oorlog in Oekraïne en de indirecte gevolgen daarvan hun weerslag hebben op onze economie. Iedereen voelt het al voor een tijd: aan de energierekening, bij de pomp en in de supermarkt. Uit de meest recente CBS-cijfers blijkt dat er inmiddels sprake is van een beperkte krimp van onze economie. Geen reden voor paniek; wel voor oplettendheid. En het betekent dat we met verstandig overheidsbeleid de juiste keuzes moeten maken. Dat blijft natuurlijk de volle aandacht houden van het kabinet, en van mij als minister van Financiën in het bijzonder.

Media kunnen voor meer informatie contact opnemen via rvd.openbareagenda.mp@minaz.nl.