21 april Ministerraad

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Den Haag

Minister-president Rutte heeft na de ministerraad een persconferentie gegeven. Met onder meer aandacht voor de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen, het hoger onderwijs, en de energietransitie. De video toont de inleidende verklaring.

Minister-president Rutte: Een aantal zaken ter inleiding van mijn kant. We hebben vandaag onder andere uitgebreid gesproken over de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie over de aardgaswinning in Groningen. De afgelopen weken zijn daar stappen gezet. Hans Vijlbrief is daar volop mee bezig, ook heel veel in Groningen zelf en afgelopen dinsdag heeft een delegatie van het kabinet in Groningen gesproken met de bestuurders daar om ook hun opvattingen te horen. En vandaag is die kabinetsreactie grotendeels afgerond. We werken nu aan de laatste punten. En die zal worden gepresenteerd door Hans Vijlbrief en mijzelf, aanstaande dinsdag in Groningen.

Dan is er ook gesproken vandaag over het hoger onderwijs. We zien nu dat daar ongeveer 40 procent van het aantal nieuwe studenten hier komt uit het buitenland. Nieuwe studenten op de universiteit, uit het buitenland. Uiteraard, we zijn een van de meest internationaal verbonden landen in de wereld. Dus op zichzelf is het van groot belang dat Nederlandse studenten in het buitenland studeren en er ook buitenlandse studenten in Nederland studeren. Maar dit gaat om hele grote aantallen. En dat betekent dat dat ook echt op sommige plekken leidt tot problemen. Rond huisvesting, hoge werkdruk en toegankelijkheid. En daar hebben we besloten dat Robbert Dijkgraaf, de minister die erover gaat, in overleg gaat met de sector en zal komen tot een pakket maatregelen om het aantal internationale studenten dat naar Nederland komt, om dat beter te kunnen beheersen en daar ook meer op te kunnen sturen. Doel is om de kwaliteit van het hoger onderwijs uiteraard te waarborgen, om ervoor te zorgen dat wij de positie van de Nederlandse taal behouden en versterken en dat we ook proberen meer rekening te houden met: waar is nou op de arbeidsmarkt behoefte aan en ook in specifieke regio’s behoefte aan? Dit is uiteraard één van de aspecten waar we naar kijken als het gaat om migratie, naast ook arbeidsmigratie en asielmigratie. Maar dit is een van die aspecten waar ik ook eerder met jullie over sprak.

Dan tot slot is het ongelofelijk belangrijk dat we hard blijven werken ook aan de energietransitie in Nederland. Ik was afgelopen woensdag op werkbezoek op de Tweede Maasvlakte. Een paar van u waren daarbij. Een prachtig werkbezoek, onder andere aan alle bedrijven die daar natuurlijk mee bezig zijn, zoals Vattenfall, wat zo’n beetje het grootste windmolenpark ter wereld aan het bouwen is hier voor de Noordzeekust. Maar ook alle toeleveranciers die daarbij betrokken zijn en uiteraard de netwerkbedrijven. Een prachtig werkbezoek, maar het is ook heel belangrijk, omdat die klimaatverandering er is. We willen minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. We willen ook minder afhankelijk zijn van de leveranciers soms van die fossiele brandstoffen. Dat zijn soms ook landen waar je überhaupt minder afhankelijk van wil zijn. En uiteraard, wat ik nog maar eens benadruk, die Russische inval in Oekraïne heeft ook laten zien hoe kwetsbaar het is als je zo afhankelijk bent. En die moet dus worden verminderd. En uiteraard voorop het terugdringen van de Co2-uitstoot, klimaatverandering. Dus dat betekent een energietransitie. Dat betekent betaalbare energie verzorgen. Uiteraard innovatie stimuleren. We weten dat er ook heel veel banen mee samenhangen. Nederland loopt hier echt, op dit moment, in voorop. We mogen daar heel trots op zijn. Maar internationale samenwerking is daarbij ook essentieel. Er was vorig jaar een grote top, in Denemarken, in Esbjerg. En aanstaande maandag zal er weer een top zijn, een Noordzeetop, in Oostende, waarbij met een groep Europese landen en ook Europese leiders en ook de Europese Rob Jettens uit die landen, de handen ineen slaan om ervoor te zorgen dat de Noordzee dé groene motor wordt, dé groene-energieleverancier van Europa. We zijn hard op weg. Dat is komende maandag. Voor jullie agenda, we hopen allemaal dat we de Koningsborrel kunnen halen bij de Telegraaf aanstaande woensdag. Maar dat wordt spannend. Want dat hangt een beetje af van hoelang de ministerraad duurt en uiteraard hoelang dan de persconferentie duurt. Dat hebben jullie zelf in de hand, want de ministerraad is op diezelfde dag aanstaande woensdag, omdat dan donderdag Koningsdag is en vrijdag mensen met vakantie gaan.

Informatie voor de pers

Media kunnen voor meer informatie contact opnemen via rvd.openbareagenda.mp@minaz.nl.