17 juni Agenda staatssecretaris Van Ooijen week 25

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie diverse locaties

17 juni

  • Werkbezoek: staatssecretaris Van Ooijen is aanwezig bij de opening van de 6e Landelijke conferentie Kansrijke Start waarbij ‘Samen voor gezinnen blijven doen wat nodig is tijdens de eerste 1.000 dagen, nu en in de toekomst’ het centrale thema is. Staatssecretaris Van Ooijen heeft een interview tijdens de opening van de conferentie met dagvoorzitter Piet-Hein Peeters. Tijdens de conferentie wordt gesproken over het belang van Kansrijke Start, wat er tot nu toe is bereikt en de toekomst van Kansrijke Start (Zeist)
  • Werkbezoek: staatssecretaris Van Ooijen gaat op werkbezoek bij organisatie de Badde in gemeente Pekela. Deze locatie van de Tintengroep biedt onder meer onafhankelijke cliëntondersteuning in het kader van de Wmo 2015 en Wlz. De organisatie zet zich in voor alle inwoners uit de eigen gemeente. Staatssecretaris Van Ooijen gaat kennismaken met verschillende cliëntenondersteuners en het belangrijke werk dat zij verrichten (Gieten)

18 juni

19 juni

  • Bestuurlijk overleg: staatssecretaris Van Ooijen neemt samen met minister Paul voor Primair en Voortgezet Onderwijs en minister Weerwind voor Rechtsbescherming deel aan het bestuurlijk overleg Bestuurlijk afspraken gesloten jeugdzorg. Op de agenda van het overleg staan de bestuurlijke afspraken transformatie gesloten Jeugdhulp. Andere deelnemers aan het overleg zijn Cathalijne Dortmans (VNG), Marjolein Moorman (VNG), Ingrid Hoogstrate (VNG), Joram van Leeuwen (VNG), Peter van Corler (VNG), Mirjam van den Nieuwenhuijzen (Pluryn), Mariënne Verhoef (Levvel) en Carola Bodenstaff (Jeugdzorg Nederland) (Den Haag)

20 juni

  • Werkbezoek: staatssecretaris Van Ooijen gaat op werkbezoek bij het Erasmus MC in het kader van de week van het Gezond Zwanger Worden. Staatssecretaris Van Ooijen spreekt hier met medisch specialisten over hun werk en de vraag ‘Wil je komend jaar zwanger worden?’. Ook gaan zij in gesprek over waarom het belangrijk is dat ook andere medisch specialisten deze vraag aan patiënten moeten stellen en welke medisch specialisten dat al doen. Daarna volgt een gesprek met studenten over de visie van professionals in opleiding op gezond zwanger worden (Rotterdam)
  • Werkbezoek: staatssecretaris Van Ooijen gaat op werkbezoek bij De Brug over de doordecentralisatie beschermd wonen en aanpak dakloosheid. Staatssecretaris Van Ooijen gaat in gesprek met zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen over de pijn- en knelpunten (Katwijk)

21 juni

Informatie voor de pers

Media kunnen voor meer informatie over deze agenda contact opnemen met Romy Rutten: +31 6 27 43 36 87, r.rutten@minvws.nl.