Extra geld voor asiel, rechtspraak en forensische zorg

Voor extra uitgaven in 2019 wordt in de voorjaarsnota 270 miljoen vrijgemaakt voor Justitie en Veiligheid. Het grootste deel van de extra gelden gaat naar asiel, de rechtspraak en forensische zorg. Daarnaast wordt een deel van een eerder opgelegde taakstelling op het OM teruggedraaid. Dat staat in de stukken die minister Hoekstra van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ministerie van Justitie en Veiligheid

Asiel

Voor de herbeoordelingen van het kinderpardon wordt eenmalig 13 miljoen vrijgemaakt. Daarnaast komt  er vanaf 2020 structureel meer dan 100 miljoen extra beschikbaar voor het operationele proces van de asielketen. Deze gelden worden ingezet om het aantal mensen dat sinds de crisis in 2015 in de asielprocedure zit te laten afnemen en de doorlooptijden terug te brengen.

Rechtspraak en OM

Voor knelpunten in de uitvoering wordt in de voorjaarsnota geld beschikbaar gesteld. Er wordt extra budget vrijgemaakt voor stabiele financiering van OM en rechtspraak. Bij het OM wordt een eerder opgelegde taakstelling van 12 miljoen teruggedraaid. Ten behoeve van de financiële balans zal het budget van de rechtspraak voor 2019 worden aangevuld met 50 miljoen. Over structurele financiering wordt op dit moment gesproken tussen het ministerie en de rechtspraak. Deze onderhandelingen zullen afgerond zijn voor Prinsjesdag.

Forensische zorg

Als gevolg van groeiende instroom stelt het kabinet  extra geld beschikbaar voor de forensische zorg. Hiervoor wordt in de komende drie jaar in totaal 220 miljoen beschikbaar gesteld. Deze gelden worden onder andere ingezet voor een hoger aantal tbs-behandelingen.