Wet Arbeidsmarkt in balans aangenomen in beide Kamers

De Eerste Kamer heeft vandaag de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Deze wet verkleint de kosten en risico’s tussen vast werk en flexwerk. Hierdoor krijgen mensen in een kwetsbare positie meer perspectief terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft. 'Met het aannemen van de WAB in de Eerste en Tweede Kamer is een belangrijke stap gezet naar een sterke en goed functionerende arbeidsmarkt’, stelt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vaste contracten bieden werknemers met de huidige regels veel bescherming, terwijl flexcontracten dat nauwelijks bieden. Dit verschil in kosten en risico’s maakt dat werkgevers vaak terughoudend zijn om werknemers in vaste dienst te nemen. Groepen werkenden belanden zo onnodig vaak in flexbanen en hebben nauwelijks perspectief op zekerheid.

De wet Arbeidsmarkt in balans verkleint de verschillen tussen flex en vast werk. Het wordt voor werkgevers zo aantrekkelijker om werknemers sneller een contract met meer zekerheid te geven. Terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft waar dat nodig is. De WAB bestaat uit een samenhangend pakket maatregelen. Het grootste deel van deze maatregelen gaat vanaf 1 januari 2020 in.

Minister Koolmees vordert daarnaast met de uitwerking van andere wetgeving die samenhang heeft met de wet Arbeidsmarkt in balans. Zo maakte de minister vlak voor kerst afspraken met werkgevers en werknemers rond de ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregelingen. Ook voor de ziekteregelingen geldt dat de stapeling van risico’s werkgevers vaak afschrikt hun werknemers meer zekerheid te bieden. De nieuwe afspraken helpen de kosten en risico’s te verkleinen zonder de bescherming voor werknemers aan te tasten. De eerste afspraken gaan eveneens in 2020 in.

Daarnaast komt er voor de zomer een brief waarin verdere stappen gezet worden rond de uitwerking van de nieuwe wetgeving voor zzp. Deze wetgeving moet zorgen voor meer duidelijkheid over de positie van zelfstandigen en schijnzelfstandigheid tegengaan.

Tenslotte heeft minister Koolmees de commissie Borstlap aangesteld, deze commissie onderzoekt de gewenste inrichting van de arbeidsmarkt van de toekomst. Want alleen stappen zetten voor de urgente problemen van nu is niet voldoende, vindt minister Koolmees. 'We moeten in actie komen én tegelijk kritisch nadenken over de toekomst van onze arbeidsmarkt.’ De commissie komt eind 2019 met haar aanbevelingen.